KLM Pensioenfondsen

Drie pensioenfondsen van KLM nemen sinds 1999 het integrale dienstenpakket bij Blue Sky Group af: Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM, Stichting Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel en Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Wij verzorgen voor hen de pensioenadministratie, vermogensbeheer, communicatie, advies en bestuursondersteuning. Daarnaast beheren we het vermogen van twee andere, in het buitenland gevestigde, KLM-fondsen. Met onze specialistische kennis en betrokkenheid gaan we voor de hoge kwaliteit waar de KLM-fondsen voor staan.

Brede ervaring en hoge kwaliteit in dienstverlening

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij elk van de KLM-pensioenfondsen. Om aan de hoge standaarden te voldoen, innoveren we voortdurend ons dienstenpakket. In de loop der jaren hebben we dan ook een brede ervaring opgebouwd in de integrale dienstverlening. Daarbij hechten de bestuursleden van de pensioenfondsen grote waarde aan de toegankelijkheid en kennis van onze medewerkers. Elkaar goed kennen en gemakkelijk kunnen vinden blijkt een groot goed. Uit de besprekingen van bijvoorbeeld de SLA-rapportages en jaarlijkse begrotingsevaluatie blijkt telkens weer de waardering hiervoor.

 

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Het pensioenfonds voor het cabinepersoneel bij KLM en KLC is een relatief jong fonds en kent regelingen voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Intensieve en vernieuwende communicatie met de belanghebbenden staat bij dit pensioenfonds hoog op de agenda. Zo heeft het pensioenfonds met Blue Sky Group Pensioen Informatie Teams (PIT) ingericht, bestaande uit deelnemers van het fonds. Deze deelnemers vervullen een brugfunctie tussen het fonds en de deelnemers. 

 

Bekijk de site van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Het Algemeen Pensioenfonds KLM beheert de pensioenregelingen van het grondpersoneel van KLM en van het personeel van KLM Flight Academy. Verder voert het fonds de pensioenregeling uit van KLM Health Services. Het fonds kent regelingen voor ouderdoms-, ploegendienst-, nabestaanden-, wezen- en invaliditeitspensioenen. Iedereen die ‘op de grond’ werkt neemt deel aan dit fonds: van directie tot bagagekelder. Die verscheidenheid stelt eisen aan de uitvoering en communicatie, waar Blue Sky Group rekening mee houdt. 

 

Bekijk de site van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

 

Stichting Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel

In dit pensioenfonds nemen de vliegers van KLM en KLM Cityhopper (KLC) deel. Ook de pensioenen van voormalige boordwerktuigkundigen, radiotelegrafisten en pursers zijn in dit fonds ondergebracht. Het pensioenfonds kent regelingen voor ouderdoms-, nabestaanden-, wezen-, invaliditeits- en overbruggingspensioenen. Het pensioenfonds kenmerkt zich door een hoog risicobewustzijn en prudent beleid. De deelnemers hebben grote belangen in het fonds en verwachten optimale service. 

 

Bekijk de site van Stichting Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel

 

Blue Sky Eagle Fund

Vanuit het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is het initiatief genomen om KLM, Martinair en Transavia vliegers die volledig lid zijn van de VNV de mogelijkheid te geven extra vermogen op te bouwen via Eagle Fund. 

 

Bekijk de site van Blue Sky Eagle Fund

 

KLM Pension and Life Assurance (KLM UK)

KLM UK is het Engelse pensioenfonds voor piloten van KLM UK en sinds 2006 klant van Blue Sky Group. Voor dit pensioenfonds – met een totaal beheerd vermogen van € 263 miljoen - verzorgen wij het vermogensbeheer en geven we strategisch advies. Met deze klant heeft Blue Sky Group ruime ervaring op de Engelse markt voor pensioenfondsen.