De hoofdlijnennotitie

Een jaar geleden werd op 5 juni 2019 het pensioenakkoord gepresenteerd. Hierin werd een verdere uitwerking aangekondigd. Gedurende het traject van uitwerking werd duidelijk dat niet alle toezeggingen in het pensioenakkoord met elkaar konden worden verenigd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nieuw voorstel voor het nieuwe pensioencontract en – hiermee samenhangend – de introductie van het projectierendement. De hoofdlijnennotitie die verscheen op 22 juni 2020 is dus zowel een verdere uitwerking als een aanpassing van het eerdere pensioenakkoord. We hebben de belangrijkste onderwerpen voor u samengevat.

Samenvatting van de hoofdlijnennotitie

Leeftijdsonafhankelijke premie

De leeftijdsonafhankelijke premie wordt het nieuwe uitgangspunt; de doorsneepremie wordt afgeschaft.

Lees meer

Het nieuwe pensioencontract

Het nieuwe pensioencontract is een premieovereenkomst mét solidariteitselementen.

Lees meer

Verbeterde premieregeling

De verbeterde premieregeling wordt op een aantal punten verder ‘verbeterd’. 

Lees meer

Transitie en invaren

De maatregelen rondom invaren maken onderdeel uit van het wettelijke transitiekader.

Lees meer

Achtergrond: nabestaandenpensioen

Nagenoeg gelijktijdig met het verschijnen van de hoofdlijnennotitie heeft de Stichting van de Arbeid een advies uitgebracht over het nabestaandenpensioen. Lees hier onze samenvatting van de belangrijkste onderwerpen in dat advies.