Acteren in tijden van crisis

Is de coronacrisis aanleiding om op korte termijn beleggingsportefeuilles te veranderen? In Pensioen Bestuur en Management nummer 1 van 2021 met het thema het 'nieuwe beleggen', gaat Jack Jonk, CIO bij Blue Sky Group, op deze vraag in. Volgens hem moet juist in een crisis de drang om te handelen worden onderdrukt:

"We helpen onze fondsen om goede dijken te bouwen. Als het water stijgt, stellen we samen met onze klanten verhoogde dijkbewaking in. Bij de uitbraak van de coronapandemie kregen we een urge to analyse en geen urge to act. We hadden bijna dagelijks overleg met onze klanten, om continu te bezien of er reden was om de portefeuille aan te passen."