MiFID II: Meer transparantie en lagere kosten

Het doel van MiFID ll (Markets in Financial Instruments Directive), op 3 januari 2018 in werking getreden, is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe regelgeving?

Merijn Verschuur, Investment Strategist,  bespreekt in de Ronde Tafel van Financial Investigator MiFID II: ‘In de MiFID ll-gap analyse kwam naar voren dat een flink aantal interne processen al aanwezig was; de processen zijn nu helder gedocumenteerd. Voor de invoering hebben we een interne task force opgericht. Vervolgens hebben er kennissessies plaatsgevonden om de bewustwording van MiFID ll onder werknemers te vergroten.’

Ronde tafel Financial Investigator

Lees hier het hele verslag van de ronde tafel over MiFID II: Meer transparantie en lagere kosten

Lees meer

Artikelen

Een selectie van bijzondere artikelen uit ons magazine Blauw en bijdragen van medewerkers van Blue Sky Group aan andere magazines.

Lees meer