Artikelen

11 - 20 van 45 resultaten

 • Cashpositie niet in gevaar door minder premie, dividend en huur

  Pensioenfondsen krijgen de komende tijd minder premie en dividend binnen vanwege de coronacrisis. Maar dat maakt voor de uitbetaling van pensioenen amper iets uit. De cashpositie wordt bepaald door de rente-afdekking. In een artikel in het magazine van Pensioen Pro licht Rob Brand, Hoofd portfoliomanagement bij Blue Sky Group toe waarom hij zich geen zorgen maakt.

 • 'Pensioen niet zo zeker als het ooit heeft geleken'

  Voor de videoserie 'PensioenPro in gesprek' interviewt journalist André de Vos topfiguren uit de Nederlandse pensioenbranche. In deze aflevering interviewt hij Toine van der Stee, algemeen directeur bij Blue Sky Group. Ze bespreken o.a het effect van de coronacrisis op de drie KLM pensioenfondsen en het pensioenakkoord. "De coronacrisis maakt extra duidelijk dat pensioen niet zo zeker is als het ooit is geweest."

 • Digitale dienstverlening: 'Een leerproces voor beide partijen’

  De pensioenwet verplicht pensioenfondsen om correct, duidelijk en evenwichtig informatie te verstrekken, die aansluit op de behoeften van de deelnemer. Steeds vaker doen we dit digitaal. Maar hoe doseren we dit goed en hoe weten we of deelnemers onze informatie goed begrijpen? Willen mensen wel met een computer praten? En wat doet vergaande digitalisering met onze band met de deelnemers?

 • Uitwerking pensioenakkoord: evenwichtig en uitlegbaar

  Het pensioenakkoord moet straks in de praktijk allereerst evenwichtig zijn. Oók voor de ongeveer twee miljoen deelnemers van ondernemingspensioenfondsen. Dat komt niet per se vanzelf goed, vertelt Wouter van Eechoud van Stichting Pensioenfonds IBM Nederland, kortweg SPIN. Vandaar dat ondernemingspensioenfondsen actief bijdragen aan de uitwerking van het akkoord.

 • ' Hogere complexiteit tegen lagere kosten, kan dat wel?'

  Blue Sky Group staat net als andere pensioenuitvoerders voor de uitdaging het pensioenakkoord voor klanten praktisch te vertalen naar soepele en efficiente uitvoering. Bij deze vertaling plaatst Erik Bakker, directeur Pension Management bij Blue Sky Group, in een interview voor Eye on finance magazine enkele kritische kanttekeningen: “hogere complexiteit tegen lagere kosten, kan dat wel?"

 • Laat Pensioenregister niet langer het enige totaaloverzicht zijn

  Het wordt tijd voor ‘open pensioendata’, zodat de markt kan innoveren met pensioencommunicatie en -advies, stelt marketing manager Ruud Lahr in een artikel op Pensioenpro.nl. Het Pensioenregister kan daarvoor de ‘datahub’ worden.

 • 'Er wordt echt geleurd met fondsen'

  Pensioenfondsen kunnen voor de uitvoering van hun regelingen en het beheer van hun vermogen bij steeds minder partijen terecht. Toine van der Stee (directeur Blue Sky Group) uit in een interview in het decembernummer van Pensioen Pro Magazine zijn zorgen over de verschraling van het dienstenaanbod in de sector en de gevolgen voor de deelnemer.

 • 'De heersende opvatting van zorgplicht vind ik veel te eng'

  Zorgplicht gaat volgens Ruud Lahr, marketing manager bij Blue Sky Group, niet zozeer over de wettelijke plicht maar vooral over de morele plicht van pensioenfondsen om voor hun deelnemers te zorgen. In het relatiemagazine van de Pensioenfederatie geeft hij zijn visie.

 • Individuele pensioenen beleg je collectief

  Het is goed denkbaar dat er de komende jaren door aftopping, lagere opbouw en andere ingrepen een verdere verschuiving zal optreden naar netto pensioenregelingen en vrije vermogensopbouw. Hoe gaan deelnemers daarmee om? En wat betekent dat voor pensioenfondsbestuurders, pensioenuitvoerders en werkgevers? Jack Jonk, directeur vermogensbeheer bij Blue Sky Group, geeft zijn visie op de toekomst van beleggen voor het pensioen.

 • Is alles beeldvorming? En wat kun je doen?

  Argumenten doen er nauwelijks meer toe. Wie de moeite neemt om iets goed uit te leggen, krijgt het gevoel een achterhoedegevecht te voeren. Want alles is beeldvorming en als een beeld eenmaal negatief is, zie er dan maar eens vanaf te komen. Voor pensioenfondsen, waar ‘het geld tegen de plinten klotst’, geldt dat zeker ook.