Artikelen

11 - 20 van 49 resultaten

 • De invaarroute is duidelijk, maar elk fonds vult eigen details in

  De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. De vraag is, moet het omzetten van bestaande aanspraken naar een nieuwe regeling verplicht of vrijwillig zijn.

 • Pensioen is geen tas boodschappen

  Erik Bakker is één van de vier directeuren van Blue Sky Group, zijn aandachtsgebied is pensioenbeheer. Voordat hij met pensioen gaat en de pensioensector inruilt voor diverse persoonlijke projecten, geeft hij zijn visie op de digitalisering van pensioendienstverlening.

 • Het nieuwe stelsel maakt maatwerk op bestuursniveau mogelijk

  Na tien jaar polderen is er een nieuw pensioenakkoord. Dat is goed nieuws, want we krijgen hiermee een stelsel dat aansluit bij de realiteit van vandaag. De contouren voor dit historische akkoord zijn geschetst. Veel onderwerpen moeten nog op sector- of fondsniveau worden uitgewerkt. Besturen zouden de verantwoordelijkheid moeten krijgen om de afspraken te vertalen naar oplossingen die bij hun deelnemers passen.

 • Risicobereidheid: we hebben iets uit te leggen

  Fervente zekerheidszoekers kunnen tegenwoordig de gekste garanties krijgen: naast de bekende zon- of sneeuwgaranties, kun je ook een walvis-of een berggorillagarantie bestellen bij je vakantie. Voor pensioenen weten we dat garanties niet altijd te realiseren zijn. Deelnemers blijken veel minder afwijzend te staan tegenover pensioenrisico’s dan gedacht. Onderzoeker Peter Zegwaart ziet steeds weer dat mensen best begrip hebben voor risico’s of andere lastige situaties, als ze maar snappen wat het probleem is. Als ze weten dat er met hun geld belegd moet worden om er meer van te kunnen maken, begrijpt iedereen dat daar risico’s aan verbonden zijn.

 • Cashpositie niet in gevaar door minder premie, dividend en huur

  Pensioenfondsen krijgen de komende tijd minder premie en dividend binnen vanwege de coronacrisis. Maar dat maakt voor de uitbetaling van pensioenen amper iets uit. De cashpositie wordt bepaald door de rente-afdekking. In een artikel in het magazine van Pensioen Pro licht Rob Brand, Hoofd portfoliomanagement bij Blue Sky Group toe waarom hij zich geen zorgen maakt.

 • 'Pensioen niet zo zeker als het ooit heeft geleken'

  Voor de videoserie 'PensioenPro in gesprek' interviewt journalist André de Vos topfiguren uit de Nederlandse pensioenbranche. In deze aflevering interviewt hij Toine van der Stee, algemeen directeur bij Blue Sky Group. Ze bespreken o.a het effect van de coronacrisis op de drie KLM pensioenfondsen en het pensioenakkoord. "De coronacrisis maakt extra duidelijk dat pensioen niet zo zeker is als het ooit is geweest."

 • Digitale dienstverlening: 'Een leerproces voor beide partijen’

  De pensioenwet verplicht pensioenfondsen om correct, duidelijk en evenwichtig informatie te verstrekken, die aansluit op de behoeften van de deelnemer. Steeds vaker doen we dit digitaal. Maar hoe doseren we dit goed en hoe weten we of deelnemers onze informatie goed begrijpen? Willen mensen wel met een computer praten? En wat doet vergaande digitalisering met onze band met de deelnemers?

 • Uitwerking pensioenakkoord: evenwichtig en uitlegbaar

  Het pensioenakkoord moet straks in de praktijk allereerst evenwichtig zijn. Oók voor de ongeveer twee miljoen deelnemers van ondernemingspensioenfondsen. Dat komt niet per se vanzelf goed, vertelt Wouter van Eechoud van Stichting Pensioenfonds IBM Nederland, kortweg SPIN. Vandaar dat ondernemingspensioenfondsen actief bijdragen aan de uitwerking van het akkoord.

 • ' Hogere complexiteit tegen lagere kosten, kan dat wel?'

  Blue Sky Group staat net als andere pensioenuitvoerders voor de uitdaging het pensioenakkoord voor klanten praktisch te vertalen naar soepele en efficiente uitvoering. Bij deze vertaling plaatst Erik Bakker, directeur Pension Management bij Blue Sky Group, in een interview voor Eye on finance magazine enkele kritische kanttekeningen: “hogere complexiteit tegen lagere kosten, kan dat wel?"

 • Laat Pensioenregister niet langer het enige totaaloverzicht zijn

  Het wordt tijd voor ‘open pensioendata’, zodat de markt kan innoveren met pensioencommunicatie en -advies, stelt marketing manager Ruud Lahr in een artikel op Pensioenpro.nl. Het Pensioenregister kan daarvoor de ‘datahub’ worden.