Blog

1 - 10 van 16 resultaten

 • 4 januari 2019

  Als het aan de kat lag...

  U kent waarschijnlijk deze oude reclame slogan nog wel. Ik moest er aan denken toen ik een pensioenfondsbestuurder hoorde zeggen dat de deelnemers in zijn fonds nog steeds vrij weinig van pensioenen weten en begrijpen.

  directeur

  Toine van der Stee

 • 19 januari 2018

  Wie we echt zijn

  We leven in een neoliberale cultuur. Kort samengevat: maatschappelijk succes is uw hoogsteigen verantwoordelijkheid.

  Jacco Hoogendam

  Bestuurssecretaris
 • 22 december 2017

  Zorgen dat de klant verantwoordelijkheid kan nemen

  Pensioenfondsbesturen willen meer dan ooit kunnen laten zien dat ze ‘in control’ zijn als het gaat om hun beleggingen en hun risicomanagement. Jack Jonk, directeur vermogensbeheer (CIO), licht toe hoe Blue Sky Group pensioenfondsbesturen als betrouwbare en deskundige partner ondersteunt bij het waarmaken van hun verantwoordelijkheid.

  Jack Jonk

  Directeur vermogensbeheer
 • 15 september 2017

  Minder disclaimers, meer gezond verstand

  Kortom, Nieuw-Zeeland biedt een vangnet voor iedereen. Het net is niet hoog gespannen, maar er zijn er geen disclaimers. Een verademing vergeleken met Nederland, waar je voor de AOW bijvoorbeeld te maken hebt met aftrek als je een tijd in het buitenland hebt gewoond.

  directeur

  Toine van der Stee

 • 9 mei 2017

  Goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen

  De communicatie over pensioenen leidt tot grote dilemma’s. Enerzijds wil je en moet je de deelnemers in een pensioenregeling volledig en heel precies vertellen hoe het met zijn of haar pensioen gesteld is. Anderzijds breekt geleidelijk het inzicht door dat veel van onze communicatieve inspanningen hun doel niet bereiken.

  Ook de toezichthouders zien dat. Ze maken zich zorgen dat mensen met de juiste informatie gewapend toch niet de keuzes maken die in hun belang zijn. Daar lijken ze nu iets op te hebben gevonden. Het nieuwste modewoord is “nudging”. Een duwtje in de goede richting, zodat mensen geen dingen doen die niet in hun belang zijn. Maar wie bepaalt eigenlijk wat het belang van iemand is?

  directeur

  Toine van der Stee

 • 22 december 2016

  De veranderde rol van de fiduciair beheerder

  De relatie van bestuurders met hun fiduciair beheerder verandert de laatste jaren. Binnen besturen is veel aandacht voor de professionalisering van de bestuurlijke organisatie. Vanuit een duidelijk gevoelde verantwoordelijkheid kijken zij naar de rol die zij als bestuurder hebben en de competenties die nodig zijn om die rol goed uit te kunnen voeren. Ook kijken zij in toenemende mate kritisch naar de inrichting van governance en uitbesteding van activiteiten.

  Mark Burbach

  Chief Investment Officer
 • 21 oktober 2016

  Versterken van vertrouwen

  Het is een open deur om te zeggen dat in de afgelopen jaren het vertrouwen van klanten in financiële dienstverleners niet is toegenomen. Of het nu gaat om banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of pensioenfondsen, het maakt niet uit. Ze worden allemaal over één kam geschoren in publieksonderzoeken, in de media en in de politiek. De vraag is hoe dat vertrouwen weer kan worden versterkt.

  directeur

  Toine van der Stee

 • 2 mei 2016

  Men moet iets willen

  Vooropgesteld dat ik een hekel heb aan het woord “moeten”, vind ik dat iedereen voor zichzelf moet bepalen wat hij in deze wereld wil bereiken. Er moet wat gebeuren, je moet ergens voor kiezen en je moet je niet verschuilen. Genoeg “moeten”.

  directeur

  Toine van der Stee

 • 10 maart 2016

  Kijk verder dan de tweede pijler

  De afgelopen jaren is de roep om een fundamentele discussie over het Nederlandse pensioenstelsel steeds sterker geworden. Maar hoe fundamenteel wordt die discussie eigenlijk gevoerd als deze zich beperkt tot de tweede pijler? Ruud Lahr van pensioenuitvoerder Blue Sky Group legt uit waarom de eerste pijler niet buiten de discussie gehouden mag worden.

  Ruud Lahr

  Marketing Manager
 • 29 februari 2016

  Een plantje gaat niet harder groeien als je er aan trekt

  Er is nu een Wet Pensioencommunicatie, maar dat betekent natuurlijk allerminst dat pensioendeelnemers ineens alle communicatie aandachtig tot zich nemen. Integendeel, kun je beter zeggen.

  Manager Communicatie

  Kristine Noordergraaf

  Manager Communicatie