Als het aan de kat lag...

4 januari 2019
directeur

Toine van der Stee

Directeur

U kent waarschijnlijk deze oude reclame slogan nog wel. Ik moest er aan denken toen ik een pensioenfondsbestuurder hoorde zeggen dat de deelnemers in zijn fonds nog steeds vrij weinig van pensioenen weten en begrijpen. In de pensioensector hoor je dit soort geluiden vaak. Meestal gaat dat dan gepaard met wat paternalistische opmerkingen. Zoals dat het maar goed is dat pensioen verplicht is, want anders kwam het er niet van.

Als het aan de kat lag

Ons leven is gevuld met dingen waarvan we de werking niet voor de volle 100% begrijpen. Toch mogen we die zelf kiezen, kunnen we er prima mee omgaan en gebeuren er geen ongelukken. Denk aan auto’s, computers, cv-ketels, verzekeringen of hypotheken. Waarom zouden we alle ins en outs van pensioenen eigenlijk wel moeten begrijpen?

Zou het niet andersom moeten zijn? De aanbieders van allerlei consumentengoederen weten vaak heel precies hoe mensen keuzes maken, wat mensen wel of niet willen weten en hoe hun product gebruikt wordt. Tot tevredenheid van iedereen. Maar bij pensioenen bekruipt mij het gevoel van de levertraan die we vroeger kregen. Mond open, neus dicht, slikken, het is goed voor je. Maar om nou te zeggen dat het lekker is... Voor mij is de vraag niet of deelnemers wel genoeg van hun pensioen weten. Voor mij is de vraag of wij onze deelnemers goed genoeg begrijpen.

In het verleden was dat allemaal niet zo belangrijk. Werkgevers en werknemersorganisaties spraken een pensioenregeling af. De werkgever betaalde het grootste deel van de premie of het pensioen was zelfs premievrij. De uitkomst was voor vrijwel iedereen een vast percentage van het verdiende inkomen. En voor de meeste deelnemers viel er niet veel te kiezen.

Dat is een beeld uit lang vervlogen tijden. De risico’s van pensioen zijn al in behoorlijke mate naar de deelnemers verschoven. Dat komt door de overgang naar beschikbare premieregelingen, individuele pensioenopbouw zoals bij “netto regelingen”, geen of onvolledige indexatie en soms het doorbeleggen na pensioendatum. Er zijn bij sommige nieuwe pensioenvoorzieningen de zogenaamde “opt out” mogelijkheden. En ook valt er binnen de regelingen steeds meer te kiezen. Bijvoorbeeld wanneer het pensioen ingaat, wat je doet met het partnerpensioen en de hoog/laag keuzemogelijkheid. Vandaag past de levertraan methode niet meer. Het wordt tijd dat we het aan de mensen gaan vragen, want als het aan de kat lag...

Plaats uw reactie