Gekozen voor de Privacy Officer van Blue Sky Group

Linda Gastelaars is bestuurslid van Pensioenfonds Staples

‘Bij Staples vinden we een goede bescherming van de persoonsgegevens van onze deelnemers te belangrijk om ‘het er maar een beetje bij te doen’. Maar om zelf een medewerker op te leiden en die ook doorlopend up-to-date te houden op het gebied van privacybescherming, vonden wij toch wel een pittige taak. Daarom hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van de Privacy Officer van Blue Sky Group.

Natuurlijk hebben we ons afgevraagd of een interne rapporteur wel voldoende kritisch kan zijn en hoe deze om zou gaan met mogelijke tegengestelde belangen. Wij vragen daarom scherp door op haar rapportages en merken dat zij goed begrijpt dat het hebben van een onafhankelijke, eigen mening en een zuivere kritische blik essentieel is voor beide partijen.

 

Een eigen mening en een zuivere kritische blik is essentieel voor beide partijen.
Linda Gastelaars

Een groot voordeel is, dat zij de mensen bij Blue Sky Group goed kent en dagelijks de cultuur en houding ten opzichte van het beschermen van onze data kan ‘proeven’. Het feit dat er door Blue Sky Group serieus in deze functie wordt geïnvesteerd zegt ons ook veel. ‘Onze’ Privacy Officer heeft een gedegen juridische achtergrond en zorgt dat haar kennis van relevante wet- en regelgeving actueel blijft.

De Privacy Officer werkt zeer nauw samen met de IT Risk Officer bij Blue Sky Group. Zij vullen elkaar goed aan en samen staan zij sterker om kritisch te blijven kijken naar het proces en de uitvoering. Zij kunnen ook samen eventuele zwakke punten intern op tafel leggen. De Privacy Officer rapporteert direct aan het management van Blue Sky Group en aan de tweede lijn van het management van ons pensioenfonds. Zo hebben wij deze taak degelijk en efficiënt ingevuld.’

Bekijk ook

Be­roeps­pen­si­oen­fonds Lood­sen

Robert de Jonge, Voorzitter, De cultuur en het arbeidsethos passen goed bij ons. Afspraak is afspraak en Blue Sky Group neemt op een prettige manier het voortouw.

Lees meer

IFF Pen­si­oen­fonds

Jan Ambergen, bestuurslid, praat over toegevoegde waarde van Blue Sky Group bij de administratie van hun beleggingen.

Lees meer