Manager risicomanagement Vermogensbeheer

9 oktober 2019

Als manager risicomanagement heb je een bepalende rol in het opstellen/herijken van de doelstellingen en principes/uitgangspunten van het integraal risicomanagement, het bepalen van de risicobereidheid en het onderhouden van de risicowaarderingsmodellen. Je wordt verantwoordelijk voor het monitoren van de risicobereidheid (risk appetite) in relatie tot de strategie en doelstellingen van Vermogensbeheer. 

Als manager risicomanagement rapporteer je aan de COO van  Vermogensbeheer. Je hebt een impactvolle rol met exposure naar onder meer  toezichthouders (DNB en AFM), de sleutelfunctiehouders risicomanagement van de pensioenfondsen, commissie Beleggingszaken van de pensioenfondsen en de externe auditor. Je vertegenwoordigt risicomanagement richting potentiële opdrachtgevers.

In deze functie heb je een directe rapportagelijn naar de directie van Vermogensbeheer, een afstemmings- en rapportagelijn naar de afdeling Risk & Compliance van de Holding en een escalatielijn naar de directie van de Holding. 

Wat ga je doen?

 • Je krijgt de eindverantwoordelijkheid voor integraal risicomanagement binnen Vermogensbeheer
 • De afdeling tweedelijns risicomanagement is nieuw binnen Vermogensbeheer: je krijgt de kans om de afdeling en functie naar eigen inzicht in te richten en risicomanagement een positie te geven binnen de afdeling
 • Je overziet het geheel aan (beleggings)processen binnen Vermogensbeheer
 • Je wordt hét aanspreekpunt op het gebied van integraal risicomanagement, zowel voor in- als externe belanghebbenden
 • Je fungeert als tweedelijns risicomanagementafdeling en neemt de verantwoordelijkheid voor het opzetten van een tweedelijns risicomanagement raamwerk, het adviseren van de andere afdelingen binnen vermogensbeheer over risicomanagement en het monitoren of activiteiten en processen binnen vermogensbeheer in lijn zijn met de gemaakte afspraken
 • Je zet een tweedelijns risicomanagementafdeling op die de schakel is tussen de operationele afdelingen van Vermogensbeheer en Risk & Compliance in de Holding en een ondersteunende, signalerende en adviserende functie heeft om risico’s binnen Vermogensbeheer te beheersen
 • Op termijn neem je een risicomanager aan in je team, aan wie je leiding geeft

Wanneer past deze functie bij jou?

 • Als je de kernwaarden omarmt: betrokken, samenwerken, doortastend en het stapje extra
 • Als je een uitdaging ziet in het opzetten van een nieuwe functie en je positie weet te verdienen binnen de organisatie
 • Als je kunt inschatten wanneer je op je strepen moet staan en wanneer je kunt meebewegen
 • Als je een zelfstarter bent
 • Als je flexibel en pragmatisch bent, waardoor je past bij een organisatie die in beweging is
 • Als je sensitief en empathisch bent: het verschil kent tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

Jouw profiel

 • WO werk- en denkniveau; relevante (kwantitatieve) opleidingsrichting, bij voorkeur aangevuld met een post-graduate (VBA, CFA)
 • Ruime werkervaring op gebied van risicomanagement binnen de financiële sector
 • Kennis van beleggingsproducten en kennis van belegginsprocessen
 • Kennis van zowel financieel als non-financieel risicomanagement
 • DSI-registratie of bereidheid deze te behalen

   

Het is een pré als je daarnaast:

 • Ervaring binnen en/of kennis hebt van pensioenen
 • Sturende/coachende ervaring hebt
 • Ervaring hebt als aanspreekpunt van DNB/AFM

Wanneer ben je succesvol in deze functie?

Als je ervoor zorgt dat:

 • De afdeling Vermogensbeheer beschikt over een eigen risicomanagement raamwerk dat aansluit bij het raamwerk van de Holding
 • De afdeling risicomanagement Vermogensbeheer functioneert als hét centrale aanspreekpunt op gebied van risicomanagement vanuit Vermogensbeheer
 • Er ‘countervailing power’ vanuit risicomanagement richting de 1e lijn bestaat
 • Processen van Vermogensbeheer expliciet en duidelijk omschreven zijn
 • Advies beschikbaar is en bijdraagt aan het risicobewustzijn in de organisatie
 • Incidenten worden onderzocht en opgevolgd om te zorgen dat ze in de toekomst voorkomen kunnen worden
 • Risico’s die Vermogensbeheer of haar klanten lopen ten gevolge van de beleggingen van Vermogensbeheer bekend zijn
 • Informatie over risico’s, risicomanagement en mitigerende maatregelen beschikbaar zijn voor monitoring en ten behoeve van besluitvorming

Solliciteren?

Wij worden in deze procedure ondersteund door Whyz. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter Riedstra: 06-23844547 of pieterriedstra@whyz.nl