Blogserie pensioenakkoord

4 december 2020

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, vindt u hieronder een serie blogs waarin onze specialisten verschillende onderwerpen uitlichten. Wilt u meer achtergrondinformatie? 

Het nieu­we stel­sel maakt maat­werk op be­stuurs­ni­veau mo­ge­lijk

Volgens oud algemeen directeur Toine van der Stee moeten pensioenfondsbesturen de verantwoordelijkheid krijgen om de afspraken te vertalen naar oplossingen die bij hun deelnemers passen. Maatwerk dus.

Lees meer
directeur

Toine van der Stee

Josje Wijckmans

Josje Wijckmans

Programmadirecteur Pensioenakkoord

De invaarroute is duidelijk, maar elk fonds vult eigen details in

Wel of niet invaren? Pensioenfondsen hebben een keuze. Josje Wijckmans, hoofd Actuariaat bij Blue Sky Group, bespreekt de belangrijkste details rond invaren.

Lees meer
Jeroen Roder

Jeroen Röder

hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep

De premie wordt weliswaar leidend, maar helemaal los van de ambitie kom je niet

De premie krijgt in het nieuwe stelsel een nog prominentere rol in de afspraken over pensioen. Jeroen Röder, hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep bij Blue Sky Group, bespreekt de belangrijkste details rond de vertaling van ambitie naar premie. 

Lees meer

Regels kunnen juist houvast en consistentie bieden bij rendementstoedeling

Leg rekenregels voor rendementstoedeling op detailniveau vast. Heldere afspraken over eerlijke rendementstoewijzing bevorderen het draagvlak. In zijn blog belicht Pieter Westland, hoofd beleggingsstrategie bij Blue Sky Group, details rond het toedelen van rendementen.

Lees meer

Pieter Westland

Hoofd beleggingsstrategie
Manager Communicatie

Kristine Noordergraaf

Manager Communicatie

Naar een echt verhaal in plaats van een mooie uitleg

Communicatie is een cruciaal startpunt voor succes in het nieuwe pensioenstelsel. We moeten naar een echt verhaal in plaats van een mooie uitleg.” Kristine Noordergraaf, manager communicatie bij Blue Sky Group, belicht het communicatieplan. 

Lees meer

Pensioenfondsen zijn de aangewezen partij om nu de regie te nemen

Pensioenfondsen zijn de aangewezen partij om de regie te nemen in het overleg en de afstemming met de andere hoofdrolspelers in de transitie naar het nieuwe pensioencontract. Dat zegt Patrick Janssen, manager bestuurszaken bij Blue Sky Group. In zijn blog roept hij pensioenfondsbestuurders op in de lead te blijven.

Lees meer
Patrick Janssen

Patrick Janssen

Manager Bestuurszaken
Jeroen Roder

Jeroen Röder

hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep

Sommige pensioenfondsen zijn opeens méér gelijk dan de andere

Juist als het om solidariteit gaat – de kern van pensioen – lijken sommige pensioenfondsen in het nieuwe stelsel ineens méér gelijk dan andere. Jeroen Röder, hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep bij Blue Sky Group, bespreekt de belangrijkste details rond ondernemingspensioenfondsen en de solidariteitsreserve. 

lees meer