Dossier: het pensioenakkoord

7 juli 2020

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, publiceren we een serie blogs waarin onze specialisten verschillende onderwerpen uitlichten.

Het nieu­we stel­sel maakt maat­werk op be­stuurs­ni­veau mo­ge­lijk

Volgens algemeen directeur Toine van der Stee moeten pensioenfondsbesturen de verantwoordelijkheid krijgen om de afspraken te vertalen naar oplossingen die bij hun deelnemers passen. Maatwerk dus.

Lees meer
directeur

Toine van der Stee

Directeur
Josje Wijckmans

Josje Wijckmans

Hoofd Actuariaat

De invaarroute is duidelijk, maar elk fonds vult eigen details in

Wel of niet invaren? Pensioenfondsen hebben een keuze. Josje Wijckmans, hoofd Actuariaat bij Blue Sky Group, bespreekt de belangrijkste details rond invaren.

Lees meer

Er valt wat te kiezen: solidariteit of transparantie

Sociale partners moeten een onderbouwde keuze gaan maken uit de twee contractvormen. Maar wat is wijsheid? Petra Silven-Keijzer, senior klantmanager actuariaat bij Blue Sky Group, belicht details rond de keuze tussen de twee pensioencontracten.

Lees meer
Petra Silven

Petra Silven

Senior Klantmanager Actuariaat
Jeroen Roder

Jeroen Röder

hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep

De premie wordt weliswaar leidend, maar helemaal los van de ambitie kom je niet

De premie krijgt in het nieuwe stelsel een nog prominentere rol in de afspraken over pensioen. Jeroen Röder, hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep bij Blue Sky Group, bespreekt de belangrijkste details rond de vertaling van ambitie naar premie. 

Lees meer

Achtergrond: de hoofdlijnennotitie

Op 22 juni verscheen de hoofdlijnennotitie met een verdere uitwerking én een aanpassing van het eerdere pensioenakkoord. Lees hier onze samenvatting van de belangrijkste onderwerpen in deze notitie.