Nieuws

1 - 10 van 31 resultaten

 • 11 januari 2021

  Tom Bottinga nieuwe voorzitter directie Blue Sky Group

  Tom Bottinga, directeur Pensioenbeheer, is per 1 januari 2021 benoemd tot directievoorzitter van Blue Sky Group. Hij neemt de functie over van Toine van der Stee, die na bijna 16 jaar Blue Sky Group gaat verlaten.

 • 17 december 2020

  Mars Pensioenfonds kiest voor Blue Sky Group

  Na een zorgvuldig aanbestedingsproces heeft het bestuur van Mars Pensioenfonds besloten om per 1 januari 2022 de pensioenuitvoering bij ons onder te brengen. Vanaf die datum verzorgen wij de pensioenadministratie en communicatie voor het fonds. Mars Pensioenfonds verzorgt de pensioenen voor ca. 4.000 deelnemers en pensioengerechtigden en beheert een vermogen van ca. 1,6 miljard euro.

 • 7 december 2020

  Samenwerking met Lestrade op het gebied van operational due diligence

  Voor de operational due diligence activiteiten in het selectieproces van externe vermogensbeheerders zijn we een samenwerking aangegaan met Lestrade. Door het onafhankelijke advies van Lestrade toe te voegen aan het selectieproces, bieden we onze klanten nog meer grip op de gehele keten en versterkt we onze fiduciaire propositie.

 • 4 december 2020

  Blogserie pensioenakkoord

  De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, publiceren we een serie blogs waarin onze specialisten verschillende onderwerpen uitlichten.

 • 5 november 2020

  Lancering Mijnwaardeoverdracht.nl

  Vanaf vandaag kunnen deelnemers gebruik maken van Mijnwaardeoverdracht.nl. Deze nieuwe website optimaliseert waardeoverdrachten aan de hand van innovatieve decentrale technologie. Wij hebben deze website samen met pensioenuitvoerders APG, Nationale-Nederlanden en PGGM en platformontwikkelaar Hyfen ontwikkeld.

 • 27 oktober 2020

  Nieuwe commissaris benoemd in RvC

  Op 24 september is Dave del Canho benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van Blue Sky Group. Hij vervangt Leo Deuzeman, die per die datum is teruggetreden omdat zijn 3e en laatste termijn is afgelopen.

 • 1 september 2020

  Blue Sky Group en Achmea Pensioenservices het vaakst geadviseerd aan pensioenfonds

  Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat adviseurs Blue Sky Group en Achmea Pensioenservices het vaakst op de shortlist zetten bij selectietrajecten voor een nieuwe uitvoerder. Pensioen Pro publiceerde een artikel met een aantal uitkomsten van het onderzoek.

 • 22 juli 2020

  Consistentie in de hele beleggingsketen is essentieel bij de implementatie van het nieuwe pensioencontract

  Consistentie en een goede samenwerking in de beleggingsorganisatie moeten een implementation shortfall voorkomen bij het invoeren van het nieuwe pensioenakkoord.

 • 17 juni 2020

  Tom Bottinga start per 1 juli als directeur Blue Sky Group

  Per 1 juli treedt Tom Bottinga toe tot het directieteam van Blue Sky Group. Als één van de vier directeuren wordt hij verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden Pensioenbeheer en ICT. Zijn benoeming is onder voorbehoud van een positieve toetsing door de AFM. Hij volgt Erik Bakker op die sinds 2009 bij Blue Sky Group werkt en per 1 juli met pensioen gaat.

 • 18 mei 2020

  Jaarverslag 2019 gepubliceerd

  Het verslagjaar 2019 is voor Blue Sky Group goed verlopen. 2019 stond in het teken van een nadere uitwerking en implementatie van de nieuwe langetermijnstrategie die in 2018 is ontwikkeld.