Managementteam Vermogensbeheer compleet

1 oktober 2018

Blue Sky Group heeft Hilko de Brouwer aangesteld als Hoofd Account Management binnen het bedrijfsonderdeel Vermogensbeheer. Hilko werkte eerder bij ABN AMRO, Kempen en Robeco, waar hij ruime ervaring heeft opgedaan met de beleggingsinhoud, het aansturen van teams en klantbediening. 

Met de komst van Hilko is het managementteam weer op volle sterkte. Vorig jaar mei werd Jack Jonk (voorheen Delta Lloyd) aangesteld als Chief Investment Officer. Sindsdien is de strategie aangescherpt en de organisatie aangepast. Rob Brand werd daarbij benoemd tot Hoofd Portfolio Management en Pieter Westland tot Hoofd Investment Strategy.

Focus op klantbediening en vereenvoudigen beleggingsportefeuilles

Nog meer dan voorheen zijn bestuurders van pensioenfondsen actief betrokken bij de inrichting van hun beleggingsportefeuilles. Een ontwikkeling die goed bij ons past, omdat de kracht van de organisatie ligt in de verbinding met onze klanten.

Jack Jonk: “Om elke klant op basis van zijn eigen verplichtingen, doelstellingen en beleggingsovertuigingen te kunnen adviseren is professionele regie op de klantbediening van groot belang. Ik ben er van overtuigd dat Hilko met zijn team hieraan een grote bijdrage gaat leveren.”

Naast het versterken van de klantbediening ligt de nadruk op het vereenvoudigen van beleggingsportefeuilles. Meer overzicht stelt ons en onze klanten in staat om te focussen op de belangrijkste beslissingen. Met overzichtelijke bouwstenen stellen wij portefeuilles samen die volledig aansluiten bij de behoefte van onze klanten.