Pensioenfondsen zijn de aangewezen partij om nu de regie te nemen

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om bestuurders te helpen bij het maken van de juiste keuzes publiceren we een serie blogs waarin onze specialisten verschillende onderwerpen uitlichten. Patrick Janssen, manager bestuurszaken bij Blue Sky Group, roept pensioenfondsbestuurders op in de lead te blijven.

Het nieuwe pensioencontract

De contouren van het nieuwe pensioencontract worden steeds zichtbaarder, nu de hoofdlijnennotitie afgelopen zomer naar de Tweede Kamer is gestuurd. De stappen ernaartoe zijn omschreven, inclusief tijdspad en een beschrijving van een aantal verantwoordelijkheden voor de verschillende spelers. Een handige bijsluiter voor alle betrokken partijen: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Voeg daar gerust het ‘hoe’ aan toe, want dat is natuurlijk cruciaal in de transitie van theorie naar praktijk.

Patrick Janssen

Werkgevers en pensioenuitvoerders

Zo zijn de werkgevers nu aan zet om een transitieplan op te stellen dat onderwerpen omvat als het gekozen pensioencontract, de invaarmethode, overgangseffecten, compensatiemaatregelen en het financieringsplan. Aan de pensioenuitvoerders de taak om met twee plannen op de proppen te komen. Een implementatieplan beschrijft onder meer de (technische) uitvoerbaarheid en kosten en risico’s van uitvoering. Daarnaast moet een  communicatieplan alle deelnemers persoonlijk inzicht geven in de gevolgen van de transitie op hun pensioen.

Sociale partners en pensioenfondsbesturen

Sociale partners hebben de verantwoordelijkheid om de pensioendoelstelling en de hoogte van de bijbehorende premie vast te stellen. Als dat duidelijk is, richten ze zich tot het pensioenfondsbestuur met de opdrachtverlening. Het bestuur bepaalt dan, uiteraard in overleg met de sociale partners en overige fondsorganen, of het de opdrachtverlening kan aanvaarden. Een belangrijke overweging hierbij is de toets of het contract en de invulling ervan passen bij de risicohouding. Moet er worden ingevaren, dan zal het bestuur de evenwichtigheid hiervan beoordelen.

Leidende rol voor pensioenfondsen

Duidelijke, afgebakende taken dus, gedurende een transitieperiode van vier jaar (2022-2026) voor besluitvorming en implementatie. De realiteit zal zijn dat er heel veel overleg en afstemming plaatsvindt tussen de verschillende spelers. Keuzes op het ene onderdeel hebben immers consequenties voor andere onderdelen. De pensioenfondsen zijn de aangewezen partij om hierin de regie te nemen. Zij moeten zo vroeg mogelijk in dialoog met de arbeidsvoorwaardelijke partijen een beeld vormen van de impact van de nieuwe regels op bijvoorbeeld inhoud van de regeling en op het beleggingsbeleid. Maar ook moeten zij bijvoorbeeld samen met de pensioenuitvoeringsorganisatie in kaart brengen wat de gevolgen van de keuzes zijn voor uitvoering en IT.

Projectorganisatie voorkomt verrassingen

Om deze rol van spin in het web adequaat te kunnen vervullen doen de besturen van de pensioenfondsen er goed aan zo snel mogelijk een projectorganisatie en -structuur in te richten. Daarmee houden ze grip op onder meer inhoud, kennisopbouw, voortgang van overleg en organisatie van uitvoering. Dat is te meer van belang nu in de huidige fase van voorbereiding van wetgeving nog invloed is uit te oefenen op besluitvormers. De sociale partners zijn als eersten aan zet met de inhoud van de pensioenregeling, toch is het verstandig dat besturen de regie nemen in het overleg met sociale partners. De besturen beschikken over de vereiste inhoudelijke kennis van de pensioenregeling. Daardoor zijn zij als geen ander in staat om sociale partners te helpen bij het vergaren van de informatie die zij nodig hebben om hun keuzes te kunnen maken. Bovendien verkleint het nemen van een proactieve rol in dit overleg de kans dat besturen verrast worden door het moment en de inhoud van de opdrachtverlening.

Dossier Pensioenakkoord

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, lichten onze specialisten in een serie blogs verschillende onderwerpen uit.