Het venijn zit in de start

Pensioenakkoord: de duivel zit in de details

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om bestuurders te helpen bij het maken van de juiste keuzes publiceren we een serie blogs waarin onze transitieversnellers verschillende onderwerpen uitlichten. Patrick Janssen, manager Bestuurszaken bij Blue Sky Group, hamert op snel aanschuiven bij sociale partners.

Niets menselijks is ons vreemd. Het jaar uitstel voor invoering van het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen zal menig pensioenfondsbestuurder het gevoel geven dat daarmee behoorlijk wat druk van de ketel is. Dat er een jaar tijdwinst is ontstaan voor het doorlopen van het volledige transitieproces. Die vermeende tijdwinst zou echter wel eens als een boemerang terug kunnen komen op de bestuurstafel en in de praktijk zelfs tijdverlies kunnen opleveren.

Patrick Janssen

Tijdwinst kan omslaan in tijdnood

Tijdverlies kan bijvoorbeeld ontstaan nu minister Koolmees nadrukkelijk de optie open houdt dat onderdelen van het wetsvoorstel eerder in kunnen gaan dan 1 januari 2023. Die optie kan worden gelicht als daar na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer tijd voor is en als dat wenselijk is, aldus de minister. Dat houdt de mogelijkheid open om delen van het transitie-ftk toch in 2022 in te laten gaan. Met als gevolg dat de pensioenfondsbesturen nu nog sneller aan de slag moeten als deze fondsen gebruik willen maken van deze optie. Tijdwinst kan daarmee ineens omslaan in tijdnood.

Transitiehandleiding is in aantocht

De partijen die betrokken zijn bij besluitvorming over het nieuwe pensioenstelsel zitten niet stil. We weten dat er overleg plaatsvindt tussen de Stichting van de Arbeid, Verbond voor Verzekeraars en Pensioenfederatie. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen en werken aan een transitiehandleiding die nog deze zomer wordt gelanceerd in de vorm van een informatieplatform voor alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over het nieuwe pensioenstelsel.

Een tijdrovend proces

De urgentie blijft om als pensioenfonds zo snel mogelijk de regie te nemen en met de sociale partners aan de slag te gaan. Dit om te voorkomen dat er een opdracht van de sociale partners uit de bus komt die je vanuit je risicohouding als pensioenfonds niet kunt aanvaarden. De sociale partners zijn aan zet op belangrijke keuzes zoals de contractkeuze en wel of niet invaren. Maar het pensioenfonds is de deskundige partij die deze partijen van de inhoudelijke informatie kan voorzien waarmee zij uiteindelijk keuzes moeten maken. Dit overleg is op zich al een tijdrovend proces dat de nodige inspanningen vergt.

Regie nemen in het transitieproces

Pensioenfondsbesturen moeten grote stappen gaan zetten om te zorgen dat we op tijd de top bereiken. Stappen zoals het zo vroeg mogelijk in dialoog met de arbeidsvoorwaardelijke partijen een beeld vormen van de impact van de nieuwe regels op onder andere de inhoud van de regeling en op het beleggingsbeleid. En het in kaart brengen van de gevolgen van de keuzes voor uitvoering en IT. Ik schreef dit in 2020 op deze plek in een blog. Ik noemde daarin de pensioenfondsen de aangewezen partij om als een spin in het web de regie te nemen in het transitieproces. Inmiddels zijn we een jaar verder en is er nog een lange weg te gaan naar de top in 2023. Het gezegde wil dat het venijn in de staart zit. In dit geval zit het venijn in de start. Een goede start is essentieel om zonder tijdverlies de regie te voeren in het transitieproces.

 

Dossier Pensioenakkoord

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, lichten onze specialisten in een serie blogs verschillende onderwerpen uit.