Beleggingsadministratie naar een ander niveau

Jan Ambergen is voorzitter van de Beleggings Advies Commissie van IFF Pensioenfonds

'Onze secretaris heeft tot zijn pensioen in 2015 onze beleggingsadministratie nauwgezet en met veel toewijding bijgehouden. Het belang van een goed en permanent inzicht in de beleggingsresultaten is het laatste decennium enorm gegroeid. Daarom besloten wij voor deze taak niet alleen de continuïteit te waarborgen, maar ook direct een professionaliseringsslag te maken.

Nu administreert Blue Sky Group onze beleggingen. Zij houdt ook op dagbasis een benchmark bij van de prestaties die met dezelfde beleggingen in de markt behaald worden. In een maandelijkse rendementsanalyse worden deze cijfers met elkaar vergeleken. Dit geeft ons een realistisch inzicht in de prestaties van onze vermogensbeheerders.'

De specialisten delen hun professionele inzichten met ons.
Jan Ambergen

'De deskundigen van Blue Sky Group lezen de – vaak zeer specialistische – rapporten van de vermogensbeheerders en geven de interessante ontwikkelingen aan ons door. Wat ik ook heel waardevol vind, is dat deze specialisten dagelijks voor allerlei partijen met deze materie bezig zijn. Zij hebben daardoor brede én diepgaande kennis en inzichten waarvan wij gebruik kunnen maken. Ook verzorgen zij de ingewikkelde exercitie van de beleggingsverantwoording aan DNB en leveren een aanzienlijke bijdrage aan het jaarverslag, inclusief het overleg met actuarissen en accountants. Onze pensioen- en financiële administratie deden zij al, maar ook op dit vlak is de samenwerking voor ons weer van grote waarde.'

Bekijk ook

Pen­si­oen­fonds SNS RE­AAL

Eelco Blaauw, Directeur, het implementatietraject was complex en omvangrijk. Van projectleider tot en met directie: iedereen was steeds bereikbaar en betrokken.

Lees meer

Pen­si­oen­fonds To­tal Ne­der­land

Alex van Schaik, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Total Nederland, vertelt waarom zij in 2010 het balansmanagement onderbrachten bij Blue Sky Group.

Lees meer