Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM

Paul Griffioen is oud-bestuurslid van het bestuur Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM:

‘Toen de overheid in 2014 de bruto pensioenopbouw limiteerde, betekende dat voor veel van onze deelnemers een halvering van hun pensioenopbouw. Dat wilden wij voorkomen. Maar wij vonden dat er onvoldoende goede producten waren om de door KLM gecompenseerde werkgeversbijdrage verstandig te investeren. Wij wilden een eenvoudig product met maximale fiscale mogelijkheden, een goede overlijdensrisicoverzekering en een dekking voor nabestaanden. De aangeboden beleggingscombinaties boden dit niet en hadden een groot winstoogmerk.'

Het hele proces voelde als een ‘een-tweetje’ met Blue Sky Group

'Blue Sky Group voelde heel goed aan wat wij bedoelden. Zij hebben zeer intensief meegedacht en veel bijgedragen aan het toesnijden van de regeling op deze doelgroep. We hebben gekozen voor een opt-out constructie, zodat er niemand ongewild buiten de boot zou vallen. Er zijn geen medische eisen voor acceptatie, maar we hebben wel een hoge barrière gecreëerd om na uitstappen toch weer te switchen. Iedereen is keurig geïnformeerd over de situatie, de keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan.

Door de doeltreffende samenwerking stond er binnen een half jaar een aantrekkelijke, life cycle-georiënteerde regeling, die naadloos aansluit op het basispensioen en waar 70% van de deelnemers gebruik van maakt. In de overige 30% zitten veel mensen die het leuk vinden om zelf te beleggen. Onze missie was om onze deelnemers te ontzorgen, en die is beslist geslaagd.‘

Bekijk ook

Pen­si­oen­fonds To­tal Ne­der­land

Alex van Schaik, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Total Nederland, vertelt waarom zij in 2010 het balansmanagement onderbrachten bij Blue Sky Group.

Lees meer

IFF Pen­si­oen­fonds

Jan Ambergen, bestuurslid, praat over toegevoegde waarde van Blue Sky Group bij de administratie van hun beleggingen.

Lees meer