Actuarieel Advies

Naast de actuariële werkzaamheden die wij doen voor de pensioenuitvoering, bieden wij ook actuarieel advies op maat aan. Wij zijn goed op de hoogte van actuariele (wets-) ontwikkelingen. Omdat wij de pensioenregelingen die wij uitvoeren goed kennen, kunnen wij adviezen geven die goed aansluiten bij de situatie van uw pensioenfonds én bij de praktijk van de pensioenuitvoering.

Uitvoerbare adviezen

Soms zijn beleidswijzigingen nodig als gevolg van wetswijzigingen of zijn aanpassingen gewenst vanuit arbeidsvoorwaardelijk oogpunt. Hiervoor doen wij concrete voorstellen voor de inhoud van de pensioenregeling. Zo zijn regelingen in de pensioenadministratie slim en juist ingericht, doordat wij nauw zijn betrokken bij de implementatie en uitvoering hiervan. Ook hebben wij veel ervaring met het inrichten en wijzigen van de financiële opzet van pensioenfondsen, waaronder premie- en indexatiebeleid en herstelplannen.

Interactieve ALM-studie

Met een Asset Liability Management (ALM) studie krijgt u als bestuurder inzicht in hoe uw fonds reageert op wijzigingen in de pensioenregeling, financiële opzet en marktomstandigheden. Onze actuarissen en researchbeleggers gaan met u in gesprek over de verschillende scenario's. Zo krijgt u inhoudelijk sterke analyses over hoe beleggingen af te stemmen op de pensioenfondsverplichtingen. En krijgt u advies over een passende financiering bij de ambitie van de pensioenregelingen. Doordat we ruim ingaan op de voor- en nadelen van mogelijkheden, ondersteunt onze aanpak u om tot verantwoorde keuzes te komen. Daarnaast kunnen wij ook de haalbaarheidstoetsen voor u uitvoeren.