Strategisch beleggingsadvies

Een goed beleggingsresultaat en outperformance zijn natuurlijk belangrijk. Nog belangrijker is dat de dekkingsgraad zodanig wordt beheerst, dat het fonds op de lange termijn aan haar verplichtingen voldoet. Daarom kijkt Blue Sky Group niet alleen naar de strategische allocatie, maar gaan we uit van de totale balans: welke risico’s wil en kan het fonds dragen? Wat wil het fonds op lange termijn realiseren? Door onze brede aanpak krijgt u advies over het meest passende beleggingsbeleid.  

Transparant beleggingsplan

Met behulp van een ALM-studie krijgt u inzicht in hoe u beleggingen af kunt stemmen op de pensioenfondsverplichtingen. Alle uitgangspunten die hierin naar voren komen, werken we uit in een beleggingsplan. Elk jaar krijgt u een aangepast beleggingsplan van ons, dat we uitgebreid met u bespreken. Hierin komen de belangrijkste beleggingsthema’s aan bod en de eventuele gevolgen voor het fonds. Het geeft invulling aan de strategische allocatie, benchmarks en overlaystrategieën. Maar ook andere beleidsmatige uitgangspunten komen aan bod, zoals securities lending, risicobudget voor actief beleid en collateral management. Daarnaast stellen we eventuele portefeuilleaanpassingen voor. Hierbij zorgen we er voor dat de besluitvorming en bijbehorende argumentatie volledig transparant zijn.

 

Flexibel profiteren van beleggingsfondsen

U kunt flexibel deelnemen aan een of meerdere beleggingsfondsen die Blue Sky Group aanbiedt. Hiermee profiteert u van onze schaalvoordelen. Elk fonds stellen we persoonlijk samen en voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Zo monitoren en evalueren we de betrokken vermogensbeheerders frequent. We beleggen in diverse regio’s, stijlen, marktsegmenten en sectoren. 

Terugblikken op de resultaten: evaluatie en rapportage

Wat hebben eventuele aanpassingen in de beleggingsportefeuille opgeleverd? En wat is de bijdrage van het strategische beleggingsbeleid? Hierin krijgt u inzicht door een jaarlijkse evaluatie en een aparte performance analyse. Minstens eens in de drie jaar vindt er standaard een continuïteitsanalyse plaats om het bestaande beleid te evalueren. Daarnaast leggen we alles goed vast in jaarlijkse eindrapporten: we beschrijven de gemaakte keuzes, zodat u altijd weer kunt opzoeken hoe bepaalde besluitvormingen tot stand zijn gekomen en welke vooronderstellingen als vertrekpunt dienden.

Inflatiebescherming voor pensioenen

Het Inflation Linked Bond Fund helpt pensioenfondsen hun toezeggingen op een veilige manier waardevast te houden. Veel pensioenfondsen zijn nu namelijk niet beschermd tegen inflatie bij gebrek aan inflatiegerelateerde investeringen. De waardeontwikkeling van dit beleggingsfonds houdt gelijke tred met de inflatie; dit in tegenstelling tot gewone staatsobligaties. Daarbij heeft het fonds minimale beheerskosten.