Communicatie

Duidelijke en frequente communicatie wordt steeds belangrijker: het geeft inzicht en schept de juiste verwachtingen bij deelnemers, gepensioneerden, de werkgever en toezichthouders. Blue Sky Group helpt pensioenfondsen effectief te communiceren. Dit doen we via strategisch communicatieadvies en passende communicatiemiddelen op individueel én collectief niveau. Daarbij vinden we goede communicatie met en voor bestuursleden belangrijk. 

Duidelijke communicatie is een van onze belangrijkste speerpunten

Ruime keuze in communicatiemiddelen

Het pensioenfonds behoudt de eigen identiteit als Blue Sky Group de communicatie rondom de pensioenregelingen verzorgt. We gebruiken uw eigen briefpapier en maken een eigen telefoonnummer en mailadres. Naast de verplichte communicatie-uitingen bieden wij uitgebreide mogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor inloopspreekuren op locatie, een eigen website met pensioenplanner, een deelnemersmagazine of een brochurelijn. Voor (aanstaande) gepensioneerden is er Pensioen in Zicht, een programma met voorlichting over alles wat met pensionering te maken heeft. Een vast team verzorgt alle werkzaamheden voor uw fonds. 

Effectief communicatiebeleid

Blue Sky Group helpt u effectief te communiceren via een strategisch communicatieplan voor langere termijn. Ook kunnen we u snel en adequaat van ad hoc-advies voorzien, wanneer de situatie hierom vraagt. Aan de strategische communicatie-uitgangspunten van het fonds kunt u vervolgens passende communicatiemiddelen koppelen.

 

Heldere communicatie met pensioenfondsbestuursleden

Ook in onze bestuursondersteuning speelt heldere communicatie een essentiële rol. De bestuurssecretaris communiceert bestuursbesluiten en –activiteiten aan de uitvoerende afdelingen en derde partijen, en rapporteert over de uitvoering aan het bestuur. En via duidelijke kwartaalrapportages blijft het pensioenfondsbestuur op de hoogte over wijzigingen in wet- en regelgeving en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. 

Directe deelnemerscommunicatie op niveau

Persoonlijke en zorgvuldige communicatie vinden we belangrijk. Ieder van onze klanten heeft daarom een eigen serviceteam dat de pensioenregelingen van het fonds grondig kent. Wanneer een deelnemer belt, krijgt hij of zij direct iemand aan de lijn die inhoudelijk de juiste pensioenkennis paraat heeft. Onze medewerkers zijn dan ook hoog opgeleid. Van elk telefoongesprek maken we een telefoonnotitie, zodat bij wisselende diensten onze medewerkers ook volledig op de hoogte zijn wat er besproken is. Snel en accuraat vragen beantwoorden via mail, brief en telefoon horen tot onze standaard dienstverlening. Of het nu een startbrief betreft of een waardeoverdracht: ieder teamlid is zich bewust van hoe de diverse communicatie zich tot elkaar verhoudt.