Jan Derk Bronkhorst

Jan Derk Bronkhorst is ruim acht jaar aan Blue Sky Group verbonden. Voorheen zwaaide hij de scepter bij UBS Investment Bank, onder andere als CFO en COO. Na een periode van reizen klopte hij bij Blue Sky Group aan. Nu is hij hoofd Financiën en lid van het Strategisch Groepsoverleg.

Schaalvoordelen bieden tegen scherpe tarieven

Wat doet een hoofd Financiën zoal?

‘Op dit moment vallen financiële administratie, planning & control, verslaggeving en facilitaire zaken onder mijn verantwoording. Dat is een flink en gevarieerd takenpakket en dat past goed bij mij. Ik ben een generalist en een doener. Ik pak uitdagingen graag direct aan om het probleem ook echt op te lossen. We voeren de financiële administratie voor vijf bv’s en negen pensioenfondsen uit, van het innen van de premie tot het uitbetalen van de pensioenen.

Maar ook bedrijfsuitgaven, facturering en de salarissen van het eigen personeel. Bij planning & control leveren we rapportages en managementinformatie, houden we budgetten en kosten in de gaten en bewaken de planning & control-cyclus. Wij zorgen dat we altijd weten hoe we ervoor staan. Soms moeten we wel eens strepen in een financieel plan, of lastige vragen stellen maar gelukkig zien de meeste collega’s ook wel het belang in van een gezonde verhouding tussen kosten en baten.

Bij verslaggeving verzorgen we de jaarverslagen van onze klanten en van Blue Sky Group zelf, maar ook van alle 43 beleggingspools. We leveren ook de kwartaalrapportages aan de RVC en de maand-, kwartaal en jaarstaten aan De Nederlandse Bank.

En, waar onze medewerkers dagelijks het meeste van merken: facilitaire zaken. Het pand, de verwarming, alle gebruiksartikelen, de postbezorging, het bedrijfsrestaurant en niet de minste van alles: de koffie!’

Wat vind je het leukst aan je werk?

‘Ik hou natuurlijk gewoon van cijfertjes en alles wat je hieruit kunt aflezen. Maar het is ook de veelheid aan taken en mensen waarmee ik te maken heb. De beleidsmakers en de uitvoerders bij onze klanten, schoonmakers, receptionisten, accountants, bestuursvoorzitters en de toezichthouders: allemaal maken ze mijn werk interessant en gevarieerd. En Blue Sky Group is een fijne club om voor te werken. Er heerst een goede werksfeer. De manier waarop we met de klanten en met elkaar omgaan zou ik willen omschrijven als: ‘iedereen wil gewoon de goede kant op’. Rechtdoorzee is hier altijd de beste en meest plezierige weg om ergens te komen, maar uiteindelijk moet het wel goed en op tijd gebeuren! Die combinatie bevalt mij prima.’