Wie zijn we

 

 

Blue Sky Group is een onafhankelijke pensioenuitvoerder, voortgekomen uit de pensioenfondsen van KLM. We zijn de deskundige en betrokken partner voor pensioenfondsen en bedrijven die goed werkgeverschap hoog in het vaandel dragen, en die vinden dat een goede pensioenvoorziening daarmee onlosmakelijk verbonden is.

Oog op de lange termijn

We ondersteunen en adviseren pensioenfondsbesturen op het gebied van vermogensbeheer, pensioenadministratie, bestuursondersteuning en deelnemerscommunicatie. We koppelen hoge kwaliteit aan praktisch advies. Het draait om het resultaat en de houdbaarheid op de lange termijn, we laten ons niet leiden door de waan van de dag.

Persoonlijk en compact

Met circa 160 werknemers is Blue Sky Group een middelgrote pensioenuitvoerder. Onze omvang is ruim voldoende voor continuïteit en voor het vakmanschap dat we willen leveren.  Tegelijkertijd is onze organisatie compact, overzichtelijk en toegankelijk. We staan voor persoonlijke dienstverlening. We kennen de pensioenfondsbestuurders, we leveren wat ze nodig hebben om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. We zijn er voor onze opdrachtgevers, en voor de deelnemers in hun pensioenregelingen. Het gaat om hun inkomen, dat realiseren we ons elke dag.

Feiten en cijfers

160

medewerkers

87.411

deelnemers in administratie

€ 22 mld

beheerd vermogen

1999

opgericht

Onze aanpak

Verantwoordelijk

‘Verantwoordelijkheid’ vat in essentie samen waar wij voor staan. Bestuurders van pensioenfondsen hebben een grote verantwoordelijkheid voor het pensioen van hun deelnemers. Wij zijn ons bewust van de cruciale rol die wij daarbij als vermogensbeheerder en pensioenuitvoerder spelen. Als deskundige en betrokken partner koppelen wij kwaliteit aan praktisch advies. Wij nemen zorgen uit handen, terwijl onze opdrachtgevers controle blijven houden en verantwoording kunnen afleggen aan medebestuurders, toezichthouders en deelnemers.

In control statement

Persoonlijk

We vormen met elkaar een compacte organisatie waarin we intensief met elkaar samenwerken en waarin informele omgangsvormen en openheid de norm zijn. In diezelfde prettige sfeer werken we ook samen met onze klanten; we vinden het belangrijk om hen écht goed te leren kennen en een persoonlijke relatie op te bouwen. Zo ervaren ook onze klanten de voordelen van korte lijnen en directe communicatie en voelt het als één team met een gezamenlijk doel.

Wat doen we

Professioneel

Uiteraard hebben wij vakspecialisten in huis, maar professionaliteit betekent niet alleen dat je goed bent in je vak. Het is vooral een houding. Ook over de grenzen van je eigen vakgebied kunnen kijken en onder alle omstandigheden integer en naar beste kunnen blijven handelen. Vanuit deze professionele houding werken we samen met onze opdrachtgevers aan de uitdagingen waar zij voor staan. En zetten we onze expertise in bij de vernieuwing van traditionele oudedagsvoorzieningen naar innovatieve pensioenregelingen en –arrangementen.

Bestuursondersteuning

Onafhankelijk

Onafhankelijkheid is voor ons essentieel om te kunnen handelen in het belang van pensioenfondsen en hun deelnemers. We zijn ongebonden en onbevooroordeeld, waardoor we de beste keuzes voor onze klanten kunnen maken. Wij stellen ons onafhankelijk op en laten ons eigen geluid horen, waarbij onze principes leidend zijn bij het uitdragen van onze visie. We houden zicht op de lange termijn en laten ons niet leiden door de waan van de dag. 

Onze klanten

Organisatiestructuur

Onze compacte en informele organisatie vormt het fundament voor onze dienstverlening, met korte lijnen tussen onze vakmensen die zich identificeren met de belangen van de pensioenfondsen en de deelnemers waar zij voor werken. Hierdoor is de organisatie effectief en flexibel. Wij zijn groot genoeg om continuïteit en schaalvoordelen te bieden en klein genoeg om de dienstverlening persoonlijk te houden

Bijdragen aan een goed functionerend pensioenstelsel

De beste dienstverlening vraagt om de beste experts, maar ook om de holistische blik. Wij benaderen elk  pensioenfonds in z’n totaliteit. Zodat ons advies aansluit op uw praktijk, en onze uitvoering op uw strategische uitgangspunten.