Bestuursondersteuning

Stabiliteit en professionaliteit in een dynamische omgeving

Onze bestuursadviseurs- en secretarissen voeren de volledige jaarlijkse beleidscyclus van het pensioenfondsbestuur uit. Met onze expertise zorgen we voor geen zorgen, in een complexe en dynamische omgeving. Het bestuur houdt hierbij altijd grip en overzicht. We anticiperen op ontwikkelingen in de markt en nieuwe wet- en regelgeving.

We zetten onze brede expertise in om de uitvoering naadloos te laten verlopen. Bij Blue Sky Group zorgen we voor geen zorgen.

We zetten onze brede    expertise in

De jaarcyclus van een pensioenfondsbestuur kent vandaag de dag meer verplichtingen dan ooit. We zetten onze brede expertise in om de uitvoering hiervan naadloos te laten verlopen. Van beleidsvoorbereiding en advisering tot ondersteuning van besluitvorming en het afleggen van verantwoording. We informeren onze klanten optimaal over de voortgang en sturen bij waar en wanneer dat nodig is. Het bestuur is daarbij altijd volledig in control.

Meegroeien in een        complexe sector

De pensioensector is volop in beweging en ontwikkeling. De complexiteit neemt toe. Wij groeien hierin mee. Op basis hiervan zorgen we onder andere voor actieve deskundigheidsbevordering van het bestuur en verankering van goede governance. Daarnaast ondersteunen we bij de communicatie met de deelnemers, nu die steeds meer zelf verantwoorde keuzes moeten gaan maken. 

We anticiperen op          ontwikkelingen 

We volgen de ontwikkelingen in de pensioensector en de veranderende wet- en regelgeving op de voet. We signaleren marktontwikkelingen vroegtijdig en we adviseren het bestuur daar proactief over. Met slimme en onverwachte oplossingen faciliteren we de opdrachtgever om hier professioneel op in te spelen. Daarbij hechten we aan het onderhouden van de goede relatie met toezichthouders en andere stakeholders.