In control statement

Al onze opdrachtgevers krijgen jaarlijks een vergaande verklaring van het management van Blue Sky Group: het In Control Statement. Hierin leggen we verantwoording af over onze interne processen én bieden we kwaliteitsgarantie over de uitkomsten hiervan. Dit sluit aan op de groeiende behoefte bij pensioenfondsen aan transparantie en duidelijkheid over uitbestede diensten. Het past bovendien bij onze visie dat een pensioenfondsbestuurder weet hoe hij in control is en kan blijven.

Interne risicobeheersingssysteem op orde

Blue Sky Group beschikt over adequate risicobeheersing- en controlesystemen, structureel ingebed in onze organisatie. Jaarlijks voeren wij een interne risico-inventarisatie uit. Hierbij analyseren we specifieke risicogebieden, zoals de operationele organisatie, het IT-risicomanagement framework en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

 

Continue monitoring

We monitoren continu of onze dienstverlening in alle opzichten voldoet aan de gemaakte afspraken. Interne en externe audits leveren de input voor de op maat gesneden rapportage die onze opdrachtgevers elk kwartaal ontvangen. Voor het doornemen van rapportages komen we graag naar u toe.

In control

Bestuurders aan de knoppen