Kerncijfers & jaarverslagen

Sfeerfoto 1

Voor de continuïteit van onze dienstverlening is een gezonde financiële positie essentieel: voor onze opdrachtgevers én voor onze medewerkers. Daarom laten we frequent onze bedrijfsresultaten en interne processen controleren door een externe accountant. Sinds de oprichting van Blue Sky Group in 1999 is elk jaar met een positief resultaat afgesloten. In onze jaarverslagen leest u meer over onze financiële situatie.

Kerncijfers

 

2019     2018   2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011
Eigen vermogen (in duizenden euro, inc onverdeelde winst) 15.059 14.898 13.724 13.348 13.037 10.755 7.349 7.749 7.387
Balanstotaal 24.705 24.729 21.772 20.596 22.315 18.388 12.078 12.304 11.919
Omzet (in duizenden euro) 38.090 37.418 33.690 33.925 30.712 26.831 24.779 24.378 22.151
Resultaten na belasting 161 1.174 286 401 782 406 94 1.017 667
Aantal deelnemers 86.681 86.549 87.411 98.526 102.828 84.269 78.834 79.304 70.770
Beheerd vermogen (in miljoenen euro) 24.269 21.545 22.014 20.543 18.965 18.877 16.595 16.257 14.188
                   
Gemiddeld aantal fte's 141 137 141 148 143 130 120 114 111

 

Jaarverslagen