Artikelen

1 - 10 van 52 resultaten

 • Dilemma’s nieuw pensioenstelsel: kiezen met hoofd én hart

  Pensioenfondsbestuurders die een weg zoeken uit de dilemma’s rond het nieuwe pensioenstelsel, moeten keuzes maken met hoofd én hart, ze moeten de dilemma’s doorleven. Over de contractvorm, over al dan niet invaren, over de aanpassing van de beleggingsportefeuille. Het lukt niet met alleen de rekenmachine en op logische gronden. Het formuleren van guiding principles kan daarbij zeer behulpzaam zijn.

 • Binnen nieuwe lijntjes kleuren

  Nu alle traditionele beleggingsklassen relatief duur zijn en de rente nog een hele tijd laag zal blijven, zoeken pensioenfondsen alternatieven die langdurig een relatief zeker rendement bieden en kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige portefeuille. Waar liggen de mogelijkheden? De vermogensbeheerders van Blue Sky Group stellen vast dat de verschuiving al gaande is en verwachten dat het belang van alternatieve beleggingen de komende jaren geleidelijk verder zal toenemen.

 • Stemmen en engagen

 • Niet alleen doen wat moet, maar ook wat kan

  Toine van der Stee was zestien jaar lang. Nu vertrekt hij om zélf te ontdekken wat het betekent: met pensioen gaan. Hij heeft zo z’n ideeën over de ontwikkelingen in de sector – terug- en vooruitkijkend. En over de manier waarop pensioenfondsen daarmee moeten omgaan. ‘We moeten steeds optimaal de ruimte benutten die we krijgen. Ook in het nieuwe stelsel. Dus niet alleen doen wat er moet, maar ook wat er kan.’

 • Acteren in tijden van crisis

  Is de coronacrisis aanleiding om op korte termijn beleggingsportefeuilles te veranderen? In Pensioen Bestuur en Management nummer 1 van 2021 met het thema het 'nieuwe beleggen', gaat Jack Jonk, CIO bij Blue Sky Group, op deze vraag in. Volgens hem moet juist in een crisis de drang om te handelen worden onderdrukt:

 • 'Vraag deelnemer vroeg in het traject naar voorkeuren'

  In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners, pensioenbestuur en uitvoeringsorganisaties niet direct in de besluitvormingsmodus schieten. Besteed eerst aandacht aan de beeldvormingsfase en betrek deelnemers hier actief bij. Zo voorkom je dat je in de besluitvormingsfase en bij de implementatie in tijdnood komt. Daarvoor pleitte Josje Wijckmans, programmaleider pensioenakkoord bij Blue Sky Group, tijdens het online Pensioen Pro jaarcongres.

 • Sommige pensioenfondsen zijn opeens méér gelijk dan andere

  Juist als het om solidariteit gaat – de kern van pensioen – lijken sommige pensioenfondsen in het nieuwe stelsel ineens méér gelijk dan andere. Jeroen Röder, hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep bij Blue Sky Group, bespreekt de belangrijkste details rond ondernemingspensioenfondsen en de solidariteitsreserve.

 • Ondernemingspensioenfonds: veilige haven in roerige tijden?

  Ondernemingspensioenfondsen willen robuust zijn, ze moeten tegen een stootje kunnen. Daar vertrouwen de deelnemers op. Maar wat is dan de impact van het nieuwe pensioenstelsel? En doet de coronacrisis daar nog een schepje bovenop? Wat doet dat met het vertrouwen, en gaan we de vaste baan weer meer waarderen, inclusief pensioen? Wellicht kunnen ondernemingspensioenfondsen juist in deze ongekende tijden een veilige haven zijn. De vakbondsvoorman, de consultant en de bestuursvoorzitter op verkenningstocht.

 • Pensioenfondsen zijn de aangewezen partij om nu de regie te nemen

  Patrick Janssen, manager bestuurszaken bij Blue Sky Group, roept pensioenfondsbestuurders op in de lead te blijven. Een handige bijsluiter voor alle betrokken partijen: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Voeg daar gerust het ‘hoe’ aan toe, want dat is natuurlijk cruciaal in de transitie van theorie naar praktijk.

 • Naar een echt verhaal in plaats van een mooie uitleg

  "Communicatie is een cruciaal startpunt voor succes in het nieuwe pensioenstelsel. We moeten naar een echt verhaal in plaats van een mooie uitleg.” Dat zegt Kristine Noordergraaf, manager communicatie bij Blue Sky Group in haar blog. “Zie de stelselwijziging niet als een transitieproces, waarbij het gaat om het uitleggen van de nieuwe wet- en regelgeving. Maar als een transformerend proces, waarbij het accent ligt op de mensen in het stelsel en de rol die iedereen moet gaan pakken.