Artikelen

1 - 10 van 29 resultaten

 • 'Er wordt echt geleurd met fondsen'

  Pensioenfondsen kunnen voor de uitvoering van hun regelingen en het beheer van hun vermogen bij steeds minder partijen terecht. Toine van der Stee (directeur Blue Sky Group) uit in een interview in het decembernummer van Pensioen Pro Magazine zijn zorgen over de verschraling van het dienstenaanbod in de sector en de gevolgen voor de deelnemer.

 • 'De heersende opvatting van zorgplicht vind ik veel te eng'

  Zorgplicht gaat volgens Ruud Lahr, marketing manager bij Blue Sky Group, niet zozeer over de wettelijke plicht maar vooral over de morele plicht van pensioenfondsen om voor hun deelnemers te zorgen. In het relatiemagazine van de Pensioenfederatie geeft hij zijn visie.

 • Individuele pensioenen beleg je collectief

  Het is goed denkbaar dat er de komende jaren door aftopping, lagere opbouw en andere ingrepen een verdere verschuiving zal optreden naar netto pensioenregelingen en vrije vermogensopbouw. Hoe gaan deelnemers daarmee om? En wat betekent dat voor pensioenfondsbestuurders, pensioenuitvoerders en werkgevers? Jack Jonk, directeur vermogensbeheer bij Blue Sky Group, geeft zijn visie op de toekomst van beleggen voor het pensioen.

 • Is alles beeldvorming? En wat kun je doen?

  Argumenten doen er nauwelijks meer toe. Wie de moeite neemt om iets goed uit te leggen, krijgt het gevoel een achterhoedegevecht te voeren. Want alles is beeldvorming en als een beeld eenmaal negatief is, zie er dan maar eens vanaf te komen. Voor pensioenfondsen, waar ‘het geld tegen de plinten klotst’, geldt dat zeker ook.

 • Time to market is old school

  Volgens Jurgen Wegbrans, product owner bij Blue Sky Group, draait het bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten niet meer om de time to market maar om de time to feedback. In de juni editie van Pensioen Bestuur & Management legt hij uit dat je niet moet focussen op het product, maar op de feedback die je onderweg verzamelt. Wat je daarmee doet bepaalt je uiteindelijke succes.

 • Langer doorwerken moet, maar lukt het ook?

  De boodschap is helder: ‘we’ moeten langer doorwerken. Want anders is ons stelsel niet betaalbaar. Dus stijgt de AOW-leeftijd en stijgen de pensioenleeftijden in de pensioenregelingen mee. Maar dat doorwerken, lukt dat? Zijn al die banen er wel? Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV, scheidt het kaf van het koren in Blauw magazine.

 • Gooi alle ramen en deuren open!

  Hoe kijken we aan tegen big data en kunstmatige intelligentie? Moeten we deze technieken inzetten om een rol van betekenis te kunnen blijven spelen in de maatschappij? En zo ja, hoe ver willen we daar dan in gaan? Lokke Moerel, hoogleraar technologie en recht aan Tilburg Law School en advocaat bij Morrison en Foerster, is ervan overtuigd dat de pensioensector nu echt aan de slag moet met innovaties.

 • Framing: Het beeld dat woorden oproepen

  Het geld klotst bij pensioenfondsen tegen de plinten’: dat klinkt anders dan ‘pensioenfondsen hebben ruim voldoende buffers’. Het is een voorbeeld van framing, het meegeven van een emotionele lading aan een bericht. En als een onderwerp eenmaal geframed is, zie er dan maar weer vanaf te komen. Sarah Gagestein, framingspecialist en eigenaar van bureau Taalstrategie, legt uit hoe het werkt.

 • Boeiende paradox

  Als pensioenbranche halen we nu nog te veel verantwoordelijkheid naar ons toe. Gevolg: de deelnemer leunt achterover. Maar het gaat om je inkomen voor later, vaak tientallen jaren lang. Dat is echt belangrijk en je mag van deelnemers dan ook best verwachten dat ze er af en toe bij stilstaan en zélf weloverwogen keuzes maken. It takes two to tango.

 • Als het aan de kat lag...

  De individuele deelnemer krijgt het in de toekomst (steeds meer) voor het zeggen. Wat betekent dit voor de manier waarop pensioenfondsen omgaan met deelnemers en welke impact heeft dit op de rol van het bestuur? Algemeen directeur Toine van der Stee en marketing manager Ruud Lahr deelden tijdens het jaarcongres van de Pensioenfederatie hun visie en ervaringen. Bekijk de video met een samenvatting van hun verhaal.