Artikelen

1 - 10 van 44 resultaten

 • Pensioenfondsen zijn de aangewezen partij om nu de regie te nemen

  Patrick Janssen, manager bestuurszaken bij Blue Sky Group, roept pensioenfondsbestuurders op in de lead te blijven. Een handige bijsluiter voor alle betrokken partijen: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Voeg daar gerust het ‘hoe’ aan toe, want dat is natuurlijk cruciaal in de transitie van theorie naar praktijk.

 • Naar een echt verhaal in plaats van een mooie uitleg

  "Communicatie is een cruciaal startpunt voor succes in het nieuwe pensioenstelsel. We moeten naar een echt verhaal in plaats van een mooie uitleg.” Dat zegt Kristine Noordergraaf, manager communicatie bij Blue Sky Group in haar blog. “Zie de stelselwijziging niet als een transitieproces, waarbij het gaat om het uitleggen van de nieuwe wet- en regelgeving. Maar als een transformerend proces, waarbij het accent ligt op de mensen in het stelsel en de rol die iedereen moet gaan pakken.

 • Regels kunnen juist houvast en consistentie bieden bij rendementstoedeling

  ‘Leg rekenregels voor het toedelen van rendementen in het nieuwe pensioencontract op detailniveau vast. Dit bevordert het draagvlak.’ Dat zegt Pieter Westland, hoofd beleggingsstrategie bij Blue Sky Group in zijn blog. Dit blog is onderdeel van een serie blogs over het pensioenakkoord waarin onze experts verschillende onderwerpen uitlichten. Want de grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details.

 • De premie wordt weliswaar leidend, maar helemaal los van de ambitie kom je niet

  De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Jeroen Röder, hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep bij Blue Sky Group, bespreekt de belangrijkste details rond de vertaling van ambitie naar premie.

 • Er valt wat te kiezen: solidariteit of transparantie

  Sociale partners moeten in de transitie naar het nieuwe pensioencontract een onderbouwde keuze maken uit twee mogelijkheden. Ze kunnen kiezen voor het ‘nieuwe contract’ of voor de ‘verbeterde premieregeling’.

 • De invaarroute is duidelijk, maar elk fonds vult eigen details in

  De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. De vraag is, moet het omzetten van bestaande aanspraken naar een nieuwe regeling verplicht of vrijwillig zijn.

 • Pensioen is geen tas boodschappen

  Erik Bakker is één van de vier directeuren van Blue Sky Group, zijn aandachtsgebied is pensioenbeheer. Voordat hij met pensioen gaat en de pensioensector inruilt voor diverse persoonlijke projecten, geeft hij zijn visie op de digitalisering van pensioendienstverlening.

 • Het nieuwe stelsel maakt maatwerk op bestuursniveau mogelijk

  Na tien jaar polderen is er een nieuw pensioenakkoord. Dat is goed nieuws, want we krijgen hiermee een stelsel dat aansluit bij de realiteit van vandaag. De contouren voor dit historische akkoord zijn geschetst. Veel onderwerpen moeten nog op sector- of fondsniveau worden uitgewerkt. Besturen zouden de verantwoordelijkheid moeten krijgen om de afspraken te vertalen naar oplossingen die bij hun deelnemers passen.

 • Risicobereidheid: we hebben iets uit te leggen

  Fervente zekerheidszoekers kunnen tegenwoordig de gekste garanties krijgen: naast de bekende zon- of sneeuwgaranties, kun je ook een walvis-of een berggorillagarantie bestellen bij je vakantie. Voor pensioenen weten we dat garanties niet altijd te realiseren zijn. Deelnemers blijken veel minder afwijzend te staan tegenover pensioenrisico’s dan gedacht. Onderzoeker Peter Zegwaart ziet steeds weer dat mensen best begrip hebben voor risico’s of andere lastige situaties, als ze maar snappen wat het probleem is. Als ze weten dat er met hun geld belegd moet worden om er meer van te kunnen maken, begrijpt iedereen dat daar risico’s aan verbonden zijn.

 • Cashpositie niet in gevaar door minder premie, dividend en huur

  Pensioenfondsen krijgen de komende tijd minder premie en dividend binnen vanwege de coronacrisis. Maar dat maakt voor de uitbetaling van pensioenen amper iets uit. De cashpositie wordt bepaald door de rente-afdekking. In een artikel in het magazine van Pensioen Pro licht Rob Brand, Hoofd portfoliomanagement bij Blue Sky Group toe waarom hij zich geen zorgen maakt.