Transitieversnellers

Laat maar komen dat nieuwe pensioenstelsel!

De sector staat voor grote veranderingen. Sociale partners en pensioenfondsen moeten in korte tijd veel besluiten nemen. Over de nieuwe regeling, compensatie, wel of niet invaren. Daarbij willen ze kunnen bouwen op gedegen informatie over de uitvoeringsimpact. Blue Sky Group helpt de besluitvorming te versnellen door alle keuzes en consequenties inzichtelijk te maken. Graag vertellen wij meer over onze aanpak.

De transitie in beeld

Wij helpen de sector door nu inzicht te geven in hoe wij de toekomstige pensioenuitvoering voor ons zien en gaan uitvoeren. Zo wordt in één keer duidelijk wat de uitvoeringsimpact is van een regeling. Dit geeft onze klanten inzicht in de keuzes die ze moeten maken en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo helpen we ze het transitieproces daadwerkelijk te versnellen.

Complexiteit vermijden

De aanloop naar de transitie is voor sociale partners en pensioenfondsen schaken op meerdere borden. Met als inzet de vormgeving en implementatie van de nieuwe pensioenregeling, maar ook het begeleiden van deelnemers. Het grote risico is dan om besluiten te nemen waarvan je de uitvoerings-impact niet goed overziet. En dat het resultaat complexer wordt in plaats van eenvoudiger. Deze complexiteit willen we vermijden om zo tot een evenwichtige en eenvoudige pensioenregeling te komen.

Het gesprek aangaan

Besturen, sociale partners en uitvoerders hebben elkaar nodig om op tijd te komen tot een goede, evenwichtige maar eenvoudige pensioenregeling. Wij ondersteunen  pensioenfondsen en sociale partners bij een snelle en goed geïnformeerde besluitvorming. Als enige uitvoeringsorganisatie in de sector kunnen wij nu al aangeven welke producten en diensten we na de transitie aanbieden. En daarover gaan wij concreet het gesprek aan met onze klanten. Een marathon win je namelijk niet met korte sprintjes.

Keuzebegeleiding

Keuzebegeleiding
In onze co creatietrajecten met klanten en deelnemers hebben we getest hoe je een keuzeproces zo kunt inrichten dat deelnemers gemotiveerd blijven het gehele proces te doorlopen en met vertrouwen in hun keuze door te geven.

Infographic: de weg naar het nieuwe pensioenstelsel

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een complex proces waarin veel besluiten van pensioenfondsen en sociale partners worden verwacht. Met deze infographic helpen wij pensioenfondsen en sociale partners bij het overzicht houden op alle te doorlopen stappen en beslismomenten. Voor verschillende onderwerpen hebben wij de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel ‘Wet toekomsten pensioenen' samengevat. Klik op de diverse stappen voor de achterliggende informatie.

Download de pdf-versie van de infographic