Ook het transitie-ftk is geen gratis lunch

Pensioenakkoord: de duivel zit in de details

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om bestuurders te helpen bij het maken van de juiste keuzes publiceren we een serie blogs waarin onze transitieversnellers verschillende onderwerpen uitlichten. Angelique Plekker, manager Actuariaat bij Blue Sky Group, adviseert om niet over één nacht ijs te gaan bij invoering van het transitie-ftk.

Sinds Milton Friedman midden jaren zeventig een economieboek publiceerde met de gelijknamige titel is de uitdrukking There is no such thing as a free lunch gemeengoed in de financiële wereld. Vrij vertaald: gratis geld bestaat niet. Ook als het gaat om het transitie-ftk zit een gratis lunch er helaas niet in voor de besturen van de pensioenfondsen. De essentie van het transitie-ftk oogt op het eerste gezicht sympathiek, met aangepaste rekenregels voor een soepele overgang naar een nieuwe pensioencontract. Als je kiest voor toepassing ervan mag je bijvoorbeeld eerder en sneller gaan indexeren. Met als gevolg dat gepensioneerde deelnemers direct een hogere uitkering krijgen. Maar dat betekent ook dat de kans op korten mogelijk groter gaat worden.

Evenwichtige belangenafweging hoog op de agenda

Om te voorkomen dat gebruikmaken van het transitie-ftk alsnog zwaar op de maag komt te liggen, doen pensioenfondsbestuurders er goed aan vooraf over de consequenties van heel veel onderwerpen na te denken. Dat begint met het hoog op de agenda plaatsen van evenwichtige belangenafweging. Is eerder en sneller indexeren met een mogelijk grotere kans op korten evenwichtig? Ook het moment waarop je die korting dan toe moet gaan passen kan een heel ander zijn onder het transitie-ftk dan onder het reguliere ftk.
En hoe is het met de premiedekkingsgraad? Draagt de premie voldoende bij aan herstel van de financiële positie en is ook hier sprake van evenwichtigheid?
Zo zijn er tal van zaken die invloed hebben op je evenwichtigheidsbeoordeling en je communicatie.

Onverwachte of ongewenste situaties

Het is verstandig om vooraf de verschillen in kaart te brengen. Wat zou er gebeuren als ik was doorgegaan met het gewone ftk? Wat betekent het op het moment dat we de aanspraken gaan invaren? Wat scheelt het dan voor de verschillende groepen deelnemers als je wel of geen gebruik maakt van het transitie-ftk? Je mag het transitie-ftk gaan toepassen als invaren niet op voorhand wordt uitgesloten. Maar besluiten de sociale partners vervolgens alsnog niet in te varen, dan moet je alles terugdraaien en is het oude ftk weer van toepassing. Dat kan onverwachte of ongewenste situaties veroorzaken.

Onderzoek naar de voors en tegens

Bij het onderzoek naar de voors en tegens van toepassen van het transitie-ftk horen tal van andere fondsspecifieke berekeningen. Hoe draagt de premie in de komende jaren bij aan de financiële positie van het fonds? Wat zijn de effecten op de pensioenen van maatmensen en op de dekkingsgraad? Wat is de benodigde richtdekkingsgraad op het moment van transitie? Wat doet het transitie-ftk met de dekkingsgraad en de toeslagen gedurende de transitieperiode en wat betekent dat voor het moment van invaren?

Zo zijn er meer aspecten om te overwegen dan vooraf wellicht was ingeschat. Bijtijds beginnen is het devies, ook al is er nu uitstel van invoering van de nieuwe Pensioenwet. Toepassen van het transitie-ftk blijft in essentie dat je eerder geld gaat uitgeven, maar dat je niet eerder geld hebt. There is no such thing as a free lunch.

Angelique Plekker
Angelique Plekker

Manager Actuariaat

Dossier Pensioenakkoord

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, lichten onze specialisten in een serie blogs verschillende onderwerpen uit.