Pensioen dat past bij het leven van alledag

In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is er veel aandacht voor de communicatie met deelnemers. Met name wordt opgeroepen om ze vooral mee te nemen in het waarom van het nieuwe stelsel en duidelijkheid te geven over de financiƫle gevolgen van de transitie. Om richting te geven aan deze communicatie is het goed om eerst vast te stellen op welke manier je naar de verandering kijkt.

Portret Kristine Noordergraaf
Kristine Noordergraaf - Manager Communicatie

"We moeten meer gelijkwaardigheid in de relatie leggen en meer vertrouwen hebben in deelnemers. Mensen het vertrouwen geven dat ze zelf kunnen aangeven of en wanneer ze behoefte hebben aan informatie over pensioen. En als die behoefte er niet is, kunnen we wat meer op de achtergrond blijven." 

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Verschenen in Pensioen Bestuur en Management nr. 4 2021 Transitie 2021 - 2026.