Blue Sky Group kiest voor focus op pensioenbeheer

Voornemen vermogensbeheer onder te brengen bij een andere partij

Amstelveen, 7 maart 2024 – Blue Sky Group gaat zich volledig richten op pensioenbeheer. Met deze nieuwe strategie wil Blue Sky Group haar sterke positie in de Nederlandse pensioenmarkt behouden en verder uitbouwen. Hiermee staat Blue Sky Group ook goed voorgesorteerd voor een succesvolle transitie naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarnaast heeft Blue Sky Group het voornemen haar vermogensbeheerbedrijf, dat werkt voor de drie KLM-pensioenfondsen, bij een andere partij onder te brengen.

Het voornemen voor vermogensbeheer een andere eigenaar te zoeken, is in belangrijke mate gestoeld op de trend dat binnen vermogensbeheer schaalgrootte steeds belangrijker wordt. Zowel voor een efficiënte bedrijfsvoering, als voor toekomstbestendige rendementen voor de pensioendeelnemers. Blue Sky Group concludeert dat de omvang van het huidige belegd vermogen van 25 miljard euro in de toekomst niet voldoende zal zijn om optimaal te kunnen blijven aansluiten bij de wensen van de markt, ondanks de goede resultaten die worden geboekt. Een verkoop aan een partij die het vermogensbeheer duurzaam kan borgen is dan ook in het belang van de pensioendeelnemers.

Tom Bottinga, CEO van Blue Sky Group:
“In de afgelopen 25 jaar heeft Blue Sky Group op basis van een uitstekende dienstverlening aan pensioenfondsen en hun deelnemers een sterke positie opgebouwd in de Nederlandse markt. Met volle focus op pensioenbeheer en onze goede uitgangspositie voor de transitie naar de Wtp kunnen we onze dienstverlening verder uitbouwen.

Het voornemen onze vermogensbeheeractiviteiten te verkopen is de uitkomst van een zorgvuldig strategisch proces in nauwe samenspraak met onze aandeelhouders. We zijn tot de slotsom gekomen dat de voorgenomen verkoop in het belang is van de fondsen en de pensioendeelnemers. Maar het is ook in het belang van onze medewerkers. Onze medewerkers staan met hun kwaliteit aan de basis van de goede resultaten die we al jaren laten zien. Het is belangrijk voor hen een omgeving te vinden waarin ze dat ook in de toekomst kunnen blijven doen.”

Over Blue Sky Group
Blue Sky Group is specialist op het gebied van pensioenuitvoering en verzorgt met circa 250 medewerkers de uitvoering van collectieve pensioenregelingen voor circa 200.000 deelnemers. Ook beheert het bedrijf voor een deel van haar klanten een vermogen van ruim € 25 miljard. Klanten zijn de pensioenfondsen van KLM, Philips Pensioenfonds, Mars Pensioenfonds, Pensioenfonds SNS REAAL, Beroepspensioenfonds Loodsen, IFF Pensioenfonds, Staples Pensioenfonds en Nedlloyd Pensioenfonds.


Vragen
Vragen vanuit de pers kunnen gemaild worden naar communicatie@blueskygroup.nl.