Brechje Mentrop

Eind 2020 maakte Brechje Mentrop de overstap naar Blue Sky Group als Manager PensionTech & Innovation. Lees hier hoe zij de overstap naar Blue Sky Group ervaren heeft.

Brechje Mentrop

Wat is jouw rol binnen Blue Sky Group?

Ik ben manager PensionTech & Innovation en maakte eind 2020 de overstap naar Blue Sky Group. Ik realiseerde me kortgeleden dat ik nu zelf zeg: de beste pensioenuitvoerder van Nederland. Dat betekent dat ook ik ben gegrepen door de positieve dynamiek die binnen ons bedrijf leeft. Iedereen wil er echt het beste van maken en stimuleert elkaar om net dat stapje extra te doen. Wat me het afgelopen half jaar prettig heeft verrast is de enorme slagkracht van de organisatie. De lijnen zijn kort, de mindset is open en besluitvorming laat nooit lang op zich wachten.

 

 

Wat speelt er binnen PensionTech & Innovation?

Er komen veel veranderingen op ons af die het werken binnen een pensioenomgeving extra leuk maken. Het nieuwe Pensioenakkoord stelt ons voor de uitdaging het huidige pensioenplatform verder te versterken en uit te bouwen. Belangrijk onderdeel daarvan is het deelnemerportaal dat we inzetten voor onze pensioenfondsen. Dit portaal moet het pensioen dichter bij de bijna 200.000 deelnemers brengen. Men moet er informatie kunnen halen, wijzigingen kunnen doorvoeren en de deelnemer moet er regie kunnen voeren over zijn/haar pensioen.

Niet alleen het pensioenakkoord stelt eisen aan de architectuur en systeemlandschap, ook de groei van ons klantenbestand stelt ons voor de nodige uitdagingen. Afgelopen jaar zijn we in staat geweest het Philips Pensioenfonds succesvol in onze systemen te integreren. Op dit moment zijn we Stichting Mars Pensioenfonds aan het implementeren.

Ik ben blij met mijn overstap naar Blue Sky Group. Het fundament van de organisatie is krachtig qua mensen, IT infrastructuur en gedeelde ambities.