Op koers naar de toekomst: Wtp Overgang van BP Loodsen

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen aan het woord

Op 1 januari 2025 maken wij, als een van de eerste fondsen in Nederland, de overstap naar de Wtp. In Blue Sky Group vonden we een premium dienstverlener, met wie we fijn samenwerken in de aanloop daar naartoe’’.
 
Het belangrijkste is natuurlijk dat straks, als we in januari 2025 overgaan naar de nieuwe regeling, de pensioenuitkeringen goed verlopen. Daarvoor zijn flexibele systemen nodig, en die heeft Blue Sky Group. Bovendien is het in de aanloop naar de overstap belangrijk dat de datakwaliteit geoptimaliseerd wordt. Dankzij de intensieve, nauwe samenwerking met Blue Sky Group hebben we die stap inmiddels kunnen voltooien. Een prachtige en belangrijke mijlpaal.
 
Adequate communicatie
Wat voor ons pensioenfonds ook belangrijk is, zijn de korte lijnen met de uitvoerder. Wij zochten een pensioenadministrateur die uitstekende service kan verlenen aan onze deelnemers, want de beroepsgroep van loodsen hecht daar veel waarde aan. Onze deelnemers zijn ontzettend betrokken, de opkomst bij bijeenkomsten en response rate op enquêtes is erg hoog. Als een deelnemer contact opneemt met de administrateur, moet er snel en adequaat antwoord komen. Blue Sky Group maakt die belofte waar. Daardoor is de communicatie heel effectief. Ik ben ook heel trots op de constructieve samenwerking en de gezamenlijke implementatie- en communicatieplannen die we inmiddels gereed hebben. Als we straks als eerste over zijn, dan kunnen we, verwacht ik, tevreden terugkijken.”

Rajesh Grobbe