Stappenplan voor Keuzebegeleiding

Om onze klanten en andere geïnteresseerden mee te nemen in de Blue Sky Group visie op de open norm keuzebegeleiding hebben we het Stappenplan Keuzebegeleiding uitgewerkt. We leggen uit wat de open norm keuzebegeleiding inhoudt en geven advies aan pensioenfondsen hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Twee sporen.

Ons advies aan pensioenfondsen is om twee sporen te volgen. Allereerst vinden we dat ze per 1 juli moeten voldoen aan een aantal minimale eisen die voor keuzebegeleiding gelden. Een tweede spoor is dat ieder fonds een eigen visie en ambitieniveau moet vaststellen en moet bepalen hoe ze dit willen realiseren. Het stappenplan van Blue Sky Group kan hierbij helpen.

Ben je ook benieuwd?
Bekijk hier het Stappenplan voor Keuzebegeleiding [download pdf]