Toekomstbestendig vermogensbeheer

Wij geloven niet in vermogensbeheer op afstand. We willen weten wat voor u belangrijk is en vullen dat samen met u in. Ons gedegen en strikt onafhankelijke advies helpt u de juiste keuzes te maken en tijdig in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Wij overzien de gehele beleggingsketen en voeren een strakke regie over de uitvoering van uw beleid. Onze heldere rapportages geven u op elk moment inzicht en overzicht. Zo zorgen wij voor een toekomstbestendig vermogensbeheer.

twee

Deelname in beleggingsfondsen

BSG Fund Management B.V. biedt deelnemingsrechten aan in de door haar beheerde beleggingsfondsen. Deelname in deze beleggingsfondsen staat enkel open voor bepaalde categorieën professionele beleggers. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Verantwoord beleggen

Wij ondersteunen bestuurders bij hun besluitvorming op het gebied van effectief vermogensbeheer. Met het oog op een stabiel en toekomstgericht pensioen voor de deelnemers. We zijn een onafhankelijke en neutrale specialist voor pensioenfondsen.

kantoor

Op 3 januari 2018 trad de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II in werking. MiFID II heeft als doel verbetering van de bescherming van beleggers en verdere transparantie van de handelsmarkt. MiFID is onderdeel van Europese wetgeving die geldt voor beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten uitvoeren voor klanten binnen de Europese Unie. Het vermogensbeheer dat Blue Sky Group uitvoert moet voldoen aan de verplichtingen onder MiFID. De komst van MiFID II heeft ook implicaties voor klanten. Blue Sky Group verricht de volgende vier beleggingsdiensten waar MiFID op van toepassing is:

  • het uitvoeren van vermogensbeheeractiviteiten (portefeuillebeheer);
  • het geven van beleggingsadvies aan klanten;
  • het ontvangen en doorgeven van orders; en
  • het uitvoeren van orders voor rekening van klanten.

Klanten zullen vooral iets merken van de aanscherping van de vereisten voor informatieverstrekking. BSG Asset Management zal meer informatie verstrekken aan klanten, onder andere meer details over de vermogensbeheerdiensten en meer details over de kosten voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid ondersteunt de belangrijkste strategische doelstelling van Blue Sky Group: waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Het intrinsiek motiveren van hoog opgeleide professionals om voor Blue Sky Group te (blijven) werken staat daarbij centraal. De belangrijkste speerpunten in het personeelsbeleid zijn een prettige werkomgeving met voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en veel mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het beloningsbeleid is in lijn met de speerpunten van het personeelsbeleid vormgegeven. Het is voldoende competitief om gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te kunnen aantrekken en voor langere termijn te behouden en motiveren. Blue Sky Group hanteert hiertoe een relatief hoog vast inkomen en een beperkt variabel inkomen. De variabele beloning bedraagt ten hoogste 20% van het totaal vast inkomen.

Blue Sky Group is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code omvat een tiental basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van vermogensbeheerklanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Blue Sky Group onderschrijft deze principes.

We stemmen de rapportages af op uw wensen, bijvoorbeeld als het gaat om de frequentie, de mate van detaillering en de grafische weergave. We informeren u in de rapportages in elk geval over:

  • de manier van beleggen,
  • de behaalde resultaten,
  • de risicobeheersing,
  • ontwikkelingen op de financiële markten die van invloed kunnen zijn op de beleggingsportefeuille,
  • de balans en het verloop van de dekkingsgraad.

Minimaal elk kwartaal bespreken we de rapportages met u. Hierbij gaan we in op de performance en de risico’s, en bespreken we de wenselijkheid of noodzaak om de portefeuille of derivatenposities aan te passen.