Blogserie pensioenakkoord

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, vindt u hieronder een serie blogs waarin onze specialisten verschillende onderwerpen uitlichten. 

Op weg naar nieuwe pensioenregelingen

Keuzebegeleiding
Keuzebegeleiding

In onze co creatietrajecten met klanten en deelnemers hebben we getest hoe je een keuzeproces zo kunt inrichten dat deelnemers gemotiveerd blijven het gehele proces te doorlopen en met vertrouwen in hun keuze door te geven. Meer weten? Download hier ons whitepaper!

Wtp
Onze aanpak en streven naar vertrouwen in tijden van pensioenhervormingen

Esmée, Jillis en Max geven diepgaande inzichten over de uitdagingen, de aanpak en het streven naar vertrouwen te midden van verandering

Josje Wijckmans
Drie redenen om invaren niet op 1 januari 2026 te doen

Josje Wijckmans - Programmadirecteur Pensioenakkoord

Roelof Salomons
Zonder illiquide assets is een beleggingsmix suboptimaal

Roelof Salomons - Chief Investment Officer a.i.

Jeroen Röder
Een voor allen en allen voor een. Of toch niet?

Jeroen Röder - Hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep

Portret Josje Wijckmans
Partnerpensioen: alles draait om de eenvoud

Josje Wijckmans - Programmadirecteur Pensioenakkoord

Angelique Plekker
Ook het transitie-ftk is geen gratis lunch

Angelique Plekker - Manager Actuariaat

Patrick Janssen
Het gezegde wil dat het venijn in de staart zit. In dit geval zit het venijn in de start

Patrick Janssen - Manager Bestuurszaken

Josje Wijckmans
De invaarroute is duidelijk, maar elk fonds vult zijn eigen details in

Josje Wijckmans - Programmadirecteur Pensioenakkoord 

Jeroen Roder
De premie wordt weliswaar leidend, maar helemaal los van de ambitie kom je niet

Jeroen Röder - Hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep

Pieter Westland
Regels kunnen juist houvast en consistentie bieden bij rendementstoedeling

Pieter Westland - Hoofd Beleggingsstrategie

Kristine Noordergraaf
Communicatie is een cruciaal startpunt voor succes in het nieuwe pensioenstelsel

Kristine Noordergraaf - Manager Communicatie

Patrick Janssen
Pensioenfondsen zijn de aangewezen partij om nu de regie te nemen

Patrick Janssen - Manager Bestuurszaken

Jeroen Roder
Sommige pensioenfondsen zijn opeens méér gelijk dan de andere

Jeroen Röder - Hoofd Pensioen Juridische Adviesgroep

Toine van der Stee
Het nieuwe stelsel maakt maatwerk op bestuursniveau mogelijk

Toine van der Stee - Voormalig Algemeen Directeur