Advisering en ondersteuning

Onze eigen actuarissen, (pensioen)juristen, beleggingsstrategen en communicatieprofessionals zorgen voor integrale advisering aan het bestuur. Daarbij worden de onderlinge raakvlakken goed op elkaar afgestemd, zodat de opdrachtgever een eenduidig advies gepresenteerd krijgt. Het bestuur houdt hierbij altijd grip en overzicht. We anticiperen op ontwikkelingen in de markt en nieuwe wet- en regelgeving.

laptop

Bestuursondersteuning

Onze dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning omvat alle beleidsvoorbereidende, beleidsondersteunende, coördinerende en uitvoerende activiteiten voor het pensioenfondsbestuur. We signaleren marktontwikkelingen vroegtijdig en we adviseren het bestuur daar proactief over. Met slimme en onverwachte oplossingen faciliteren we de opdrachtgever om hier professioneel op in te spelen.

Actuariële advisering

Onze actuarissen kunnen het bestuur ondersteunen bij alle voorkomende actuariële vraagstukken. Omdat wij de pensioenregelingen die wij uitvoeren goed kennen, kunnen wij adviezen geven die goed aansluiten bij de situatie van uw pensioenfonds én bij de praktijk van de pensioenuitvoering. Daarnaast bieden wij hulp bij keuzes over het transitie-ftk, de premiestelling, invaren en compensatie.

Pensioen-juridisch advies

Een voortdurende juridische toetsing van pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten en overige fondsdocumenten: alle facetten van pensioen-juridisch advies komen aan bod bij Blue Sky Group. Verder kunnen wij adviseren over concrete aanpassingen in de pensioenregeling naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving of cao-afspraken, die in de pensioenregeling moeten worden ingepast. Het bestuur is hierdoor in staat om hier weloverwogen op in te spelen.

 

Blogserie Pensioen­akkoord

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, lichten onze specialisten in een serie blogs verschillende onderwerpen uit.