Communicatie

Wij helpen deelnemers bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun toekomstige inkomen. Dat doen we door het pensioen meer in te bedden in het leven van alledag. Op een vanzelfsprekende, intuïtieve manier. Want onze ervaring is dat we deelnemers wel degelijk kunnen betrekken als we ze laten inzien dat pensioen niet alleen over later gaat, maar juist over het leven nu. 

Contact met de deelnemer

In het contact met de deelnemer zorgen we voor een optimale klantbediening. Waarbij elk contact telt, of het nu via het portaal is, een nieuwsbrief of via de telefoon. Eenvoud en gemak staan voorop. De gemiddelde deelnemer wil immers niet al te veel moeite doen om pensioen te snappen en ook niet overspoeld worden met informatie.

Op verschillende manieren geven we invulling aan gemak. Zo zijn er deelnemers die het gemakkelijk vinden om hun pensioenzaken zelf te kunnen regelen (doe het zelf). Deelnemers die meer regie willen over hun pensioenzaken, maar daar graag hulp bij willen en het samen willen doen (doe het samen). En deelnemers die het liefst ontzorgd worden en van een pensioenuitvoerder verwachten dat de pensioenzaken zoveel mogelijk uit handen worden genomen (doe het voor me). In de inrichting van de klantbediening houden we hier rekening mee door hulpmiddelen en ondersteuning te bieden, maar ook door goed na te denken over de defaultwaardes.

Een stap naar financiële zelfstandigheid

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de deelnemer zelf meer verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw. Ook komen de risico’s van pensioenopbouw explicieter bij de deelnemer te liggen. Dus is het noodzakelijk dat meer deelnemers een stap zetten naar financiële zelfstandigheid en een andere mindset aannemen als het gaat om hun pensioen. Wij willen deelnemers stapsgewijs voorbereiden op meer zelfstandigheid en ze ook meer verantwoordelijkheid geven over de pensioencommunicatie. Ze meer vragen te stellen, en ze uit te nodigen in gesprek te gaan. Deelnemers het vertrouwen geven dat ze zelf kunnen aangeven of en wanneer ze behoefte hebben aan informatie over pensioen. En als die behoefte er niet is, juist wat meer op de achtergrond blijven.  

Het deelnemersportaal staat centraal in de pensioencommunicatie. Hier vinden deelnemers alle informatie bij elkaar en zorgen we ervoor dat zij altijd inzicht hebben in hun persoonlijke, actuele pensioensituatie en keuzemogelijkheden.

Strategisch advies en executie

Vanuit de meer generieke aanpak op pensioencommunicatie en klantbediening, zorgen we voor een specifieke communicatieaanpak per pensioenfonds. Met de missie, visie en doelstellingen van het fonds als uitgangspunt kijken we naar factoren als de betrokkenheid van de deelnemers en de mate van pensioenbewustzijn en het soort deelnemers. Op basis daarvan adviseren we over de communicatiestrategie en de in te zetten middelen en kanalen. Om de deelnemer te bereiken hebben we een veelheid aan middelen tot onze beschikking. We monitoren de effectiviteit van de communicatie door regelmatig metingen uit te voeren en diverse statistieken met de belangrijkste succesindicatoren bij te houden. Zodat we tijdig kunnen bijsturen als dat nodig is.

 

Koffie corner

Blogserie Pensioen­akkoord

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, lichten onze specialisten in een serie blogs verschillende onderwerpen uit.