Beloningsbeleid Blue Sky Group

Beloningsbeleid Blue Sky Group

Het personeelsbeleid ondersteunt de belangrijkste strategische doelstelling van Blue Sky Group: waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Het intrinsiek motiveren van hoogopgeleide professionals om voor Blue Sky Group te (blijven) werken staat daarbij centraal. De belangrijkste speerpunten in het personeelsbeleid zijn een prettige werkomgeving met voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en veel mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het Beloningsbeleid is in lijn met de speerpunten van dit personeelsbeleid vormgegeven. Het is voldoende competitief om gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te kunnen aantrekken en voor langere termijn te behouden en motiveren. Blue Sky Group hanteert hiertoe een relatief hoog vast inkomen. Blue Sky Group kent geen variabele beloningen toe aan haar personeel. Blue Sky Group neemt hiermee mogelijke perverse prikkels weg onder het personeel, die mogelijk kunnen leiden tot risicovol handelen met nadelige gevolgen voor klanten. Daarnaast sluit Blue Sky Group aan bij marktontwikkelingen in de sector.