comp

Pensioen­administratie

Effectief verlengstuk van het pensioenfonds

We hebben ruime ervaring met de administratie van verschillende pensioenregelingen en we spreken de taal van de klant. Als betrokken partner weten we wat er speelt bij onze klant en hun deelnemers. Onze pensioenuitvoering vormt hierdoor een effectief verlengstuk van het pensioenfonds. Voor de deelnemers maken we het pensioen begrijpelijk en inzichtelijk, waarbij we altijd op zoek zijn naar vernieuwingen in het pensioenlandschap.

We ma­ken pen­si­oen ge­mak­ke­lij­ker voor de deel­ne­mer

Wij helpen deelnemers bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun toekomstige inkomen. Dat doen we door ze begrijpelijke informatie en inzicht in de keuzemogelijkheden te bieden. We zorgen ervoor dat zij altijd inzicht hebben in hun persoonlijke, actuele pensioensituatie. We zijn er voor de deelnemers op de momenten die er echt toe doen.

Oog voor ver­nieu­wing in het pen­si­oen­land­schap     

Het pensioenstelsel staat voor een ingrijpende transitie. Dat maakt het voor pensioenfondsen urgent om strategie en uitvoering voor de toekomst te ontwikkelen. Wij houden niet alleen een open oog voor de wijzigingen en vernieuwingen in de pensioensector, maar ook voor de mogelijkheden die verdergaande digitalisering biedt voor persoonlijke dienstverlening aan deelnemers. We faciliteren besturen bij het anticiperen hierop, door bijtijds te wijzen op gevolgen van de stelselherziening voor bijvoorbeeld communicatie met deelnemers.

De taal van de klant

Samen met de klant bekijken we wat de best passende invulling van de dienstverlening is. Met korte interne en externe lijnen bevorderen we de effectiviteit van uitvoering van de pensioenadministratie. We leggen de lat hoog voor onszelf en daardoor kan het fonds bouwen op onze stabiele uitvoering en toekomstgerichte aanpak. Door onze persoonlijke betrokkenheid bij de klant, reflecteert onze uitvoering de identiteit en de cultuur van de onderneming. Het spreken van dezelfde taal versterkt het ondernemingsgevoel.

Blogserie pensioenakkoord

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, lichten onze specialisten in een serie blogs verschillende onderwerpen uit. 

koffie