Op weg naar nieuwe pensioenregelingen

Keuzebegeleiding is een belangrijk thema in het nieuwe pensioenstelsel. Fondsen denken na over het financieel inzicht dat zij willen bieden en hoever zij willen gaan in het adviseren van deelnemers. Maar kiezen is een proces en wij zien ook een uitdaging om deelnemers zover te krijgen aan het keuzeproces te beginnen en met een goed gevoel af te ronden. 

In onze co creatietrajecten met klanten en deelnemers hebben we getest hoe je een keuzeproces zo kunt inrichten dat deelnemers gemotiveerd blijven het gehele proces te doorlopen en met vertrouwen in hun keuze door te geven. Meer weten? Download ons whitepaper!