Bestuurdersportalen

Sfeerfoto 4

Bestuursportal

Via de bestuursportalen Ibabs en Mett hebben bestuursleden op elk moment van de dag toegang tot  de voor hen relevante fondsdocumenten.

 

Webmail 

Toegang tot de webmail voor Blue Sky Group medewerkers