Mensgerichte aanpak: Blue Sky Groups visie op de Wtp Implementatie

Zijn we als Blue Sky Group klaar voor de uitvoering van de eerste klant onder de Wtp per 1 januari 2025? Programmadirectie Horizon, bestaande uit Sabine van Gompel, Rita van Ewijk en Frank Olde Hartman, vertelt over de uitdagingen, kansen en mogelijkheden die zich voordoen ter voorbereiding op deze historische mijlpaal. 

 Het belang van onze klanten, en daarmee onze deelnemers, aangezien zij uiteindelijk degenen zijn voor wie we dit doen, staat voorop. Het is daarom essentieel om samen te werken met alle stakeholders voor een succesvolle invoering van de Wtp. Maar uiteindelijk maken onze mensen het verschil. Zij vormen het kloppend hart van Blue Sky Group en spelen een cruciale rol in deze verandering. Ook al heeft de pensioenuitvoering een sterke IT-component, met systemen en processen die ons ondersteunen, het zijn uiteindelijk de collega’s die het grote verschil maken. 
 
Rita: "Aan de ene kant hebben we de uitdaging om als Blue Sky Group klaar te zijn voor de uitvoering van de Wtp. We gaan werken met nieuwe systemen en processen, wat mogelijk ook een nieuwe organisatiestructuur, gedragsverandering en samenwerkingsafspraken vereist. Het is een mooie gelegenheid om als organisatie kritisch naar onszelf te kijken." 
 
Sabine: "We organiseren onszelf zo dat we enerzijds goed voorbereid zijn om alle klanten door de transitie te helpen, en anderzijds dat wij als organisatie klaar zijn om samen met alle klanten de nog komende ontwikkelingen en veranderingen door te maken."
 
Rita benadrukt: "Vanuit het programma Horizon begeleiden, ondersteunen en faciliteren we de organisatie in dit hele proces. De Wtp raakt ons allemaal en we doorlopen dit echt samen."
 
"Het is een uitgelezen kans om grondig te bekijken hoe we de Wtp kunnen gebruiken als aanleiding om onszelf verder te professionaliseren en te verbeteren."

Frank voegt toe: "Het is uiteindelijk mensenwerk. Het is een enorme uitdaging die complex is en veel afhankelijkheden kent. Niet alleen voor ons als Blue Sky Group, maar voor de hele sector. Beschikbare capaciteit, de hoeveelheid aan veranderingen en de verdere uitwerking van wet- en regelgeving voor onze klanten en Blue Sky Group als uitvoeringsorganisatie, maken dit proces ontzettend spannend. Maar als ik kijk naar de teams die er elke dag staan en het verschil dat wij nu al maken met elkaar, is dit geweldig om te zien. Als relatief kleine organisatie zijn we in staat om snel tot executie te komen, wat ook blijkt uit de voortgang van onze onderdelen binnen het programma Horizon.

Een voorbeeld hiervan is de integrale vernieuwing van de Front-end, waar deze zomer onze klanten live gaan met hun nieuwe deelnemersportalen. Als Blue Sky Group zijn we innovatief en lopen we  voorop met onze portalen in de markt. Dit hebben we in co-creatie met verschillende stakeholders gerealiseerd. Daar ben ik enorm trots op."
 
Het belang van snel handelen en uitvoeringskracht, maar ook het erkennen van de uitdagingen van het behouden van controle en balans. 
Frank: "Binnen de Wtp is nog niet alles zeker, gezien de regelgeving en de vele veranderende aspecten daaromheen. Het is een uitdaging, omdat we moeten blijven voortgaan. Over een paar maanden voeren we onze eerste klant uit onder de Wtp. Dit vraagt ook veel van onze mensen. We moeten keuzes maken, richting geven en tegelijkertijd ook flexibel blijven om met de veranderende omstandigheden vanuit de Wtp mee te kunnen bewegen. Het is belangrijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat we als mens vitaal blijven en dat de werkdruk aanvaardbaar blijft, zodat we veilig kunnen landen."
 
Sabine: "Het gehele speelveld waarin we opereren is complex. De druk die bij onze klanten en hun opdrachtgevers ligt ten aanzien van het vormgeven van de nieuwe regeling is hoog, terwijl wij ons als Blue Sky Group op een andere manier organiseren. En niet te vergeten, de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we als sector hebben, is belangrijk. Uiteindelijk doen we het voor de deelnemer, dat is ons uitgangspunt, en de samenwerking met elkaar en met onze klanten is essentieel om de gezamenlijke reis richting de Wtp tot een succes te maken."
 
Rita: "De gehele keten is daarin belangrijk, van klanten, fondsen, sociale partners tot aan onze mensen. In de gehele keten zie je dat elke stakeholder zijn eigen uitdagingen en daarmee ook zijn eigen belangen heeft, wat begrijpelijk is. Ook wij als Blue Sky Group hebben onze eigen uitdagingen en belangen. Maar het is cruciaal dat we gezamenlijk optrekken, de samenwerking en verbinding met elkaar opzoeken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om uiteindelijk succesvol door de Wtp heen te gaan. Dat is misschien wel onze grootste uitdaging."
 
First Time Right 
Frank: "We hebben een generieke IT-infrastructuur opgezet waarmee we de Wtp-regeling van Beroeps Pensioenfonds Loodsen per 1 januari 2025 kunnen uitvoeren. Alle voorbereidingen hiervoor zijn klaar voor de zomerperiode van 2024. Dan hebben we een halfjaar de tijd om de klant succesvol te implementeren en de data te migreren.

Naast het technische aspect van het invoeren van de nieuwe regelingen, betrekken we de collega’s al in een vroeg stadium bij het proces om hen te begeleiden en op te leiden, zodat ook zij klaar zijn voor het werken met nieuwe technologieën en werkwijzen. Bijvoorbeeld, de werkwijze van Pensioenservice zal straks op een andere manier worden uitgevoerd."
 
Rita: "Het opleiden, begeleiden en betrekken van alle collega’s is hierbij heel belangrijk om het succes van de organisatieverandering te waarborgen. Per team wordt er gekeken naar wat er nodig is en welke behoeften er zijn, aangezien deze per team zullen verschillen."

Sabine voegt toe: "Samen bouwen we aan de toekomst van de organisatie en begeleiden we onze collega’s en klanten naar een nieuwe wereld. Alleen samen kunnen we deze uitdagingen aangaan."
 
‘’De uitdaging aangaan en daar samen met het geweldige team dat we hebben, het verschil maken. Ook is het voor ons als Blue Sky Group belangrijk om ons te onderscheiden en écht anders te zijn ten opzichte van de markt. Dat is gewoon superleuk om te doen, en we gaan het voor elkaar krijgen.‘’ 
 
Sabine vervolgt: "We moeten elkaar blijven uitdagen, op een positieve manier, en ervoor zorgen dat iedereen de stip aan de horizon ziet en ervoor zorgen dat we samen op de juiste bestemming aankomen. Maar zelfs als we daar zijn, stopt het niet. We zullen voortdurend moeten blijven evolueren. Het is een continu proces en een verandering waar we middenin zitten. Het is belangrijk dat iedereen, zowel onze collega's als onze klanten, betrokken blijft en tevreden is. Het gaat erom dat we in controle zijn, toekomstbestendig zijn en dat we de klanten en collega’s blijven boeien en binden. Deze dynamiek zal blijven bestaan, vooral gezien alles wat nog op ons afkomt." 
 
Frank sluit zich hierbij aan: "We kunnen dit. We zijn goed georganiseerd, de governance staat, er zijn korte lijnen met de directie en er wordt geen politiek bedreven. Dit betekent dat we snel kunnen schakelen tussen verandering en uitvoering en dat we snel besluiten kunnen nemen."
 
Rita voegt toe: "De betrokkenheid van alle collega’s is iets wat ik enorm krachtig vind, iedereen werkt hard en het is van belang dat we plezier hebben in wat we doen om succesvol door de Wtp heen te komen."
 
Rita van Ewijk 
Verantwoordelijk voor Programmabeheersing en Organisatietransformatie 
 
Frank Olde Hartman 
Verantwoordelijk voor de Product en Diensten Catalogus (PDC), IT-regie en en de IT-Platform realisatie en datatransitie
 
Sabine van Gompel 
Verantwoordelijk voor klanttransitie en - communicatie