Transparantie en expertise in pensioenuitvoering bij Stichting Pensioenfonds Staples

Stichting Pensioenfonds Staples aan het woord

“Onze situatie is bijzonder ten opzichte van de meeste andere fondsen die Blue Sky Group bedient, want sinds 2018 is Stichting Pensioenfonds Staples een gesloten fonds en daardoor is er geen actieve opbouw meer. Wij gaan niet over naar de Wtp, maar blijven functioneren binnen het huidige Financieel Toetsingskader. We voeren altijd een goede dialoog met Blue Sky Group over diverse onderwerpen, waardoor we naast elkaar staan. We zijn ook blij dat Blue Sky Group ons ondersteunt en werkt aan een toekomstbestendige oplossing.” 

“Al 20 jaar zijn wij met alle tevredenheid klant bij Blue Sky Group. Ons doel is een goede pensioenuitvoering tegen acceptabele kosten. Wij waarderen de samenwerking met Blue Sky Group die gebaseerd is op vertrouwen en partnership. Als er een keer iets tegenzit, dan komen we in onderling overleg altijd tot een goede oplossing. Blue Sky Group toont zich proactief en betrokken, en de samenwerking met het accountmanagement verloopt bijzonder prettig.

Helder inzicht
Blue Sky Group is naar ons toe ook heel transparant over hun eigen organisatie en processen. Zo worden wij systematisch geïnformeerd over alle belangrijke ontwikkelingen binnen Blue Sky Group, zoals op het gebied van risicomanagement, uitbesteding, IT en IT-beveiliging. Zij bieden ons een helder inzicht in de complete keten van pensioenuitvoering en ondersteunen ons bij de communicatie naar onze deelnemers. De lijnen zijn kort.

Uitgebreide expertise
Als fonds met ruim 7.000 deelnemers hebben we uiteraard niet alle expertise zelf in huis. Als wij bijvoorbeeld behoefte hebben aan juridisch advies, of advies op het gebied van privacy, maken we daarvoor graag gebruik van de expertise van Blue Sky Group. Daarnaast deelt Blue Sky Group proactief hun kennis over onderwerpen als datakwaliteit en informatiebeveiliging. Wij hebben een goede één-op-één relatie met Blue Sky Group en tegelijkertijd hebben we veel baat bij de collectieve kennis die er is, ook in de interactie met de andere fondsen die klant zijn bij Blue Sky Group.” 

Jan van Noord en Peter Martens, bestuursleden Stichting Pensioenfonds Staples