Stemrichtlijnen Blue Sky Group

Wij stemmen namens onze klanten op aandeelhoudersvergaderingen om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Wij hebben stemrichtlijnen en een stemraamwerk opgesteld die in lijn zijn met de leidende principes en thema’s van ons ESG-beleid. In de stemrichtlijnen wordt ook speciaal aandacht gegeven aan ESG-aspecten.