Veilig bestanden uitwisselen (Cryptshare)

Blue Sky Group gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we het programma Cryptshare om vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) op relatief eenvoudige manier met elkaar te kunnen delen.

Hoe werkt Cryptshare?

Met Cryptshare kunt u eenvoudig berichten en/of bestanden versleutelen en verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd hoeven te worden. Lees de handleiding waarin je stap voor stap wordt geïnformeerd hoe je Cryptshare gebruikt.

Geen andere online diensten

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van ons netwerk en vinden het belangrijk om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Wij gebruiken daarom geen openbare online diensten meer zoals WeTransfer, Dropbox, Google Drive en Microsoft One Drive. Als u vertrouwelijke gegevens aan ons wilt verstrekken, doe dit dan alstublieft met Cryptshare.