Blue Sky Group getroffen door datalek

Blue Sky Group is getroffen door een datalek. Dit lek is gedicht en maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Betrokkenen worden opgeroepen extra alert te zijn.

Aard van het datalek

Het datalek is ontstaan nadat, via een zogenaamde phishingmail, kwaadwillende personen toegang tot een mailbox hebben kunnen verkrijgen. Daarbij zijn vrijwel zeker persoonsgegevens gelekt van die deelnemers die pensioen ontvangen (zoals gepensioneerden en nabestaanden). Uit de voorlopige analyse volgt dat de kans klein is dat persoonsgegevens gelekt zijn van deelnemers die nog niet met pensioen zijn. Na de ontdekking heeft Blue Sky Group het lek gedicht en maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte bij de politie is in voorbereiding.

Mogelijke gevolgen

De pensioenfondsen waar Blue Sky Group de pensioenuitvoering voor verzorgt als ook hun deelnemers zijn en worden geïnformeerd over het lek en wat dit voor hen kan betekenen. Dit geldt ook voor het Blue Sky Eagle Fund, het beleggingsfonds voor de aanvullende oudedagsvoorziening dat Blue Sky Group beheert. Wij vragen deelnemers om extra alert te zijn op e-mailverkeer, telefoongesprekken, overige tekstberichten en gebeurtenissen die verdacht kunnen zijn en mogelijk kunnen leiden tot fraude. Bijvoorbeeld ten aanzien van verzoeken om inlogcodes te verstrekken, verzoeken tot het overboeken van geld of bij misbruik van identiteit.

Blue Sky Group heeft haar toezicht op alle activiteiten rondom de uitvoering van pensioenen aangescherpt. De aard van de gelekte data is inmiddels grotendeels bekend. Blue Sky Group betreurt het zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor deze situatie en voor eventuele overlast die u zou kunnen ondervinden.

Wat kunt u doen om fraude te voorkomen?

De vuistregels die u en ons kunnen helpen om fraude te voorkomen zijn:

  • Let goed op het e-mailadres, de afzender en spelfouten. Criminelen kunnen zich voordoen als Blue Sky Group of uw pensioenfonds;
  • Blue Sky Group of uw pensioenfonds vraagt nooit per e-mail of telefoon om wachtwoorden of om wijzigingen door te geven (dus ook niet om het overboeken van geld);
  • Neem bij twijfel contact met ons op om te laten controleren of een verzoek of e-mail authentiek is;
  • Meld phishing en eventuele andere frauduleuze activiteiten aan ons, zodat wij daar verdere maatregelen op kunnen nemen.

Informatie over dit onderwerp vindt u ook op https://mijn.overheid.nl/veiligheid.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen van 08.00 - 19.00 uur bereiken via (020) 426 62 50 of datalek@blueskygroup.nl.

Vragen vanuit de pers kunnen gemaild worden naar communicatie@blueskygroup.nl, of via het telefoonnummer (020) 426 62 19.