Het nieuwe stelsel maakt maatwerk op bestuursniveau mogelijk

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, publiceren we een serie blogs waarin onze specialisten verschillende onderwerpen uitlichten. Deze keer bespreekt Toine van der Stee, oud algemeen directeur, de verantwoordelijkheid van bestuurders om maatwerk toe te passen.

Een nieuw pensioenakkoord

Na tien jaar polderen is er een nieuw pensioenakkoord. Dat is goed nieuws, want we krijgen hiermee een stelsel dat aansluit bij de realiteit van vandaag. Waar we in het verleden konden vertrouwen op grote stromen geld in de vorm van pensioenpremies, moeten we onderkennen dat we inmiddels afhankelijk zijn geworden van de rendementen van de opgebouwde vermogens. Rendementen fluctueren nu eenmaal en dan kun je geen harde nominale toezeggingen doen voor een periode van veertig jaar. Dat zal altijd zo blijven en dit pensioenakkoord erkent dat.

Toine van der Stee

Meer eigen verantwoordelijkheid

De contouren voor dit historische akkoord zijn geschetst. Veel onderwerpen moeten nog op sector- of fondsniveau worden uitgewerkt. Besturen zouden de verantwoordelijkheid moeten krijgen om de afspraken te vertalen naar oplossingen die bij hun deelnemers passen. Dat betekent maatwerk en dat is een goede ontwikkeling. Want pensioenfondsen zijn niet hetzelfde. De deelnemerssamenstelling verschilt, ze staan er financieel anders voor en ze hebben verschillende afspraken met werkgevers over de financiering van de pensioenen. Daar past geen wettelijke eenheidsworst bij.

Overgang evenwichtig invullen

Pensioenfondsen zijn uitstekend in staat om op een evenwichtige wijze invulling te geven aan de overgang naar het nieuwe stelsel, waarvan we op dit moment slechts de hoofdlijnen kennen. De regeldruk mag verminderen, de complexiteit is er niet minder om. Daarnaast komen er veel nieuwe onderwerpen op de bestuursagenda, die een afgewogen besluit vergen. Als Blue Sky Group zijn we actief betrokken bij de uitwerking van het eerdere pensioenakkoord. Op basis daarvan concluderen we dat de komende jaren de details gaan bepalen hoe je als bestuur de oudedagsvoorziening voor huidige en toekomstige generaties het beste faciliteert. Hierbij moeten verschillende vragen worden beantwoord, zoals:  

Is het evenwichtig om in te varen, of niet? Hoe bepaal je dat? De premie wordt bepalend, hoe deel je rendementen toe? Hoe kom je van een beoogde ambitie naar de premie? En welke fiscale ruimte is er dan? Het akkoord en de uitwerking zijn behoorlijk technisch. Hoe kan de gemiddelde deelnemer dit nog begrijpen? Hoe zorgen we voor voldoende draagvlak?

Besluitvorming in detail ondersteunen

Kortom, werk aan de winkel. Op dit moment hebben nog niet alle partijen hun handtekening onder het akkoord gezet, maar we mogen verwachten dat dit op korte termijn wel gebeurt. De grote lijnen zijn duidelijk, maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, publiceren we de komende weken een serie blogs. Op die manier kleuren we de hoofdlijnen steeds verder in en werken we samen toe naar bestuurlijk maatwerk dat past bij de specifieke situatie van ieder pensioenfonds.

 

Dossier Pensioenakkoord

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals vaak schuilt de duivel in de details. Om besturen te helpen bij het maken van de juiste keuzes daarover, lichten onze specialisten in een serie blogs verschillende onderwerpen uit.