Bundeling van krachten op de markt voor private equity

10 januari 2019

Samen met Achmea Investment Management en SPF Beheer bundelen wij onze krachten in private equity. We trekken gezamenlijk op bij co-investeringen, die onderdeel zijn van de private equity programma's die wij voor onze pensioenfondsklanten uitvoeren. Het is voor het eerst in Nederland dat partijen op dit gebied samenwerken. Met elkaar hebben we de voorwaarden opgesteld die aansluiten bij de wensen van de deelnemende pensioenfondsen. Hierbij realiseren we een sterke kostenverlaging ten opzichte van reguliere private equity investeringen, terwijl we meer invloed hebben op de invulling van het programma.

Toegenomen belangstelling voor private equity investeringen

Private equity is het investeren in niet beursgenoteerde ondernemingen via het verstrekken van risicodragend kapitaal. Door de toegenomen interesse als gevolg van de goede rendementen uit het verleden, is de vraag in deze markt naar goede beheerders sterk gestegen. Hierdoor is het krachtenveld tussen grote en de kleinere investeerders onder druk komen staan. Daarnaast zijn investeerders op zoek naar beheerders met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, goede governance en gezamenlijke belangen tegen acceptabele kosten. Door de krachten te bundelen is er meer inspraak bij het type beleggingen door de private equity beheerders. Dit leidt tot betere aansluiting bij de wensen van de pensioenfondsen.

Goede basis door een gezamenlijke aanpak

We hebben met elkaar kritisch gekeken naar de selectie van een geschikte externe adviseur annex investment manager voor private equity co-investeringen. Deze gezamenlijke aanpak vormt de basis van de samenwerking voor private equity investeringen. De belangen van de achterliggende pensioenfondsen als investeerders kunnen zo daadkrachtiger worden behartigd.

Jack Jonk, directeur Vermogensbeheer/CIO bij Blue Sky Group: “Een samenwerking als deze biedt veel perspectief voor de toekomst. Operationele samenwerking levert aanmerkelijke kostenvoordelen op. Daarnaast zorgt de samenwerking er voor dat pensioenfondsen zich meer kunnen concentreren op hun strategische beleggingsbeleid en balansmanagement.”