Jaarverslag 2019 gepubliceerd

18 mei 2020

Het verslagjaar 2019 is voor Blue Sky Group goed verlopen.  2019 stond in het teken van een nadere uitwerking en implementatie van de nieuwe langetermijnstrategie die in 2018 is ontwikkeld. Zo werkten we aan een product voor individuele vermogensopbouw, dat naar verwachting in 2020 operationeel zal zijn; bereikten we een overeenkomst met Beroepspensioenfonds Loodsen en een principeakkoord met Stichting Philips Pensioenfonds en is besloten een nieuw besturingsmodel in te voeren per 1 januari 2020. We sloten het jaar af met een bescheiden positief bedrijfsresultaat.

Lees het jaarverslag 2019