Nieuwe commissaris benoemd in RvC

27 oktober 2020

Op 24 september is Dave del Canho benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van Blue Sky Group. Hij vervangt Leo Deuzeman, die per die datum is teruggetreden omdat zijn 3e en laatste termijn is afgelopen.

Wij bedanken Leo Deuzeman, die zich via de RvC ruim 12 jaar heeft ingezet voor Blue Sky Group. Onder meer als voorzitter tot 30 maart dit jaar.

We zijn blij met de komst van ervaren toezichthouder Dave del Canho. Sinds 2007 is hij managing partner bij Del Canho & Engelfriet en daarnaast vervult hij al jaren verschillende commissariaten. Op dit moment is hij onder andere voorzitter van de RvC van Transavia, vice-voorzitter bij het GVB en toezichthouder bij het Verzetsmuseum in Amsterdam.

Samenstelling RvC Blue Sky Group

De RvC van Blue Sky Group bestaat uit de volgende personen:

  • Willem Cramer, voorzitter sinds 30 maart 2020
  • Daniëlle Melis
  • Dave del Canho
Dave del Canho