Esmée Snel

Pensioenfondsen worstelen allemaal met hetzelfde vraagstuk, hoe interesseer je mensen voor hun eigen pensioen. Als Communicatieadviseur draait mijn werk om het beantwoorden van die vraag.

Portret Esmee Snel

Wat is jouw rol binnen Blue Sky Group?

Ik adviseer verschillende pensioenfondsen over de communicatie met hun deelnemers. Onderzoek naar de wensen en behoeftes van de deelnemers vormt daar vaak de basis voor. Wat vinden zij belangrijk, aan welke informatie hebben ze behoefte en hoe denken ze over het pensioenfonds en over pensioen in het algemeen. Met die resultaten maken we een beleidsplan waarin we doelen formuleren voor het komende jaar. Moet de communicatie dit jaar meer focussen op de financiële positie of juist meer op informeren over het  eigen pensioen van de deelnemers. Daar koppelen we dan concrete acties aan om deze doelstelling aan het eind van het jaar te behalen.

 

Waar houdt het team Communicatie zich nog meer mee bezig?

Daarnaast doen we tegenwoordig steeds meer onderzoek tijdens de ontwikkeling van onze communicatiemiddelen. Zo hebben we onderzocht hoe we het Pensioen 1-2-3 het beste konden integreren binnen de bestaande content op de website. Ook hebben we een nieuw design voor een website gedurende de ontwikkeling getoetst bij deelnemers. Met de resultaten van het onderzoek gaan we dan aan de slag om het design verder aan te scherpen en zo tot een gebruiksvriendelijke website te komen.

Samen met mijn collega’s probeer ik alles wat er verandert op pensioengebied zo toegankelijk mogelijk onder de aandacht te brengen met gebruik van alle mogelijke media. Pensioen is nu eenmaal vaak complex. Daarom staat duidelijkheid voorop: iedereen moet het kunnen begrijpen en mensen moeten er liefst een positief gevoel aan overhouden. Ook als het een minder leuke boodschap is, of iets waar ze niet direct iets mee kunnen. Dat is soms best een pittige uitdaging, maar wel erg leuk om te doen. We gebruiken korte zinnen en de piramideschrijfstijl: de belangrijkste boodschap direct op tafel leggen en daarna pas uitleggen hoe en waarom. Wel altijd op een volwassen toon. Ik train ook collega’s om op deze manier te schrijven. Ook dat is erg leuk om te doen!

Ik heb soms wel een beetje met de deelnemers te doen. Hebben ze zich net een beetje in pensioen verdiept: is er weer van alles veranderd. Het is onze missie om deelnemers mee te nemen in deze veranderingen. Mensen het gevoel te geven dat je met een béétje goede wil je pensioen prima onder controle kunt hebben.